Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Bulharský deň.
Termín: 28.2.2024.
Na pozvanie veľvyslanca Bulhara J.E. Vasila Petkova sa zúčastnil slávnostného otvorenia výstavy bulharského výtvarníka Svetlana Svetlanova prezident EFVK Ján Všetečka - Konstanty, aby osobne zablahoželal J.E. p. veľvyslancovi ku tomuto významnému sviatku Bulharska. Kultúrna spolupráca medzi Bulharskom a EFVK má niekoľkoročnú úspešnú tradíciu, ktorej vyvrcholením bolo vystúpenie národného súboru Trandža na Slovensku.
Autor výstavy Terasy v Bratilavskom hrade. J.E. otvára stretnutie Dr Bachratý, ako významný kurátor. aj. p. Arnaudová dlhoročná pracovníčka kultúry. Kone symbol života, pohybu a domestikácii. Konečná - ďalej vlak nejde. Ďaľšia konečná. Prez EFVK Eques Mgr. Ján Všetečka -- Konstanty Moderná hudba Bulharska.