Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Požehnanie nového organu
Termín: 10.03.2024
R.k. biskup Mons. V. Judák osobne požehnal nový organ v Slepčanoch. Slepčany sú rodnou dedinkou nášho Juraja Pohronca Selepčényiho miestokráľa a záchrancu Viedne. Slepčany patria pod farnosť Novej Vsi nad Žitavou, ktorú riadi a organizuje vynikajúci človek a kňaz vdp. Ľubor Gál. Po organe v Novej Vsi je vysvätenie druhého organu vo farnosti neuveriteľným činom. Tento kráľovský nástroj je mimoriadnym obohatením kultúrneho života v obci.
Kostol v Slepčanoch. Nový organ od Jána Nováka z Lipovej. Slávnostná sv. omša. Pospis tvorcu na zakladajúcu listinu. Podpis vdp. Ľubora Gála. Pospis biskupa Mons. Viliama Judáka. Mons. Judák pri odchode. Prez EFVK Všetečka so staviteľom organu p. Novákom Pamätník Juraja Pohronca Sepepčényiho pri kostole