Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Topenie Moreny.
Termín: 15.03.2024.
Koľko prekrásnych zvykov zaniká v súčasnosti! Túto neblahu tendenciu sa snažili zastaviť deti Borinky centra voľného času Domino v Nitre - a nacvičili program "Topenie Moreny".
Preplnená sála VŠ a následne plná ulica vďačných divákov ukázali, že vystúpenie detí je opodstatnené a kompetentné úrady mesta a kraja by mali pristúpiť k viditeľnej podpore detským snaženiam a nie ih odsúvať na posledné miesto. Deti sú naša budúcnosť, to platí aj dnes.
Úvodné slovo riaditeľ domina M. Hlavatý. Javisko haly UKF Nábrežie rieky Nitry.