Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Butkov prvá púť s omšou.
Termín: 7.4.2024.
Desaťtisíc ľudí na prvej tohoročnej púti s vynikajúcim sakrálnym programom v Skalnom sanktuáriu hory Butkov.
Peter Janku a zoe kvartet Omšu celebroval Mons Zvolenský a Mons Galis žilinský biskup...