Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Spomienka na Martina Čulena v obci Čaka
Termín: 12.4.2024.
Prvý deň spomienky na velikána slovenského duchovného obrodenia v obci Čaka sa niesol v prednáškach pre mládež Čaky a okolia. Nielen dôstojný pán farár vdp. Haydin, ale aj vynikajúci historik Anton Hrnko. Prezident EFVK Eques Všetečka ku tomuto významnému podujatiu Slovenska pripravil 40 stranovú brožúrku a zaistil umelecký program.
Pripravená pamätná kniha. Plná sála školákov. Otvorenie vicestarostom Dr. Sádovským. Vdp. Haydin miestny duchovný. Vynikajúci historik Dr Anton Hrnko vystúpenie školákov Klanačka detí po peknom vystúpení. Historik A. Hrnko a prez. EFVK Všetečka Pamätná doska na budove fary. Pamätná izba Milana Čulena. Osobné hospodárske záznamy M. Čulena Jarná krásna krajina okolia Čaky