Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Čaka Vedecká konferencia venovaná M. Čulenovi
Termín: 13.4.2024
Matica slovenská zabezpečila vedeckú konferenciu. Medzi najzaujímavejšie prednášky patril referát Doc. PaedDr. Júliusa Lomenčíka, PhD. Podujatie svojou prítomnosťou a prednáškou obohatil aj nitriansky biskup Mons. Judák. Po prejavoch nasledovalo vynikajúce vystúpenie žiakov miestnej školy a nasledovalo inšpiratívne vystúpenie súboru Borinka z Nitry. Domáci diváci ocenili ich vynikajúci výkon dlhotrvajúcim potleskom.
Predsedajúci vedeckej konferencii. Prišlo veľa miestnych so záujmom o problematiku. Roman Krško pri svojom vystúpení. TOP prednáška doc. Júlia Lomenčíka. Atmosféra pred vystúpeniami . Pozvanie prijal aj Mons Judák nitriansky biskup. Prednáška Mons. Judáka. Žiaci miestneš ZŠ - výborne! Borinka s mladými hudobníkmi. Poďakovanie vedúcemu súboru Borinka M. Hlavatému. Degustácia bola príjemnou botkou dňa aj konferencie.