Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Čaka Vyvrcholenie výročia m. Čulena.
Termín: 14.4.2024.
Sv. omša s mons. Rábekom biskupom, vystúpenie a slávnostný program Gustáva Beláčka - odhalenie pamätného kameňa a spomienková slávnosť pri hrobe M.Čulena za sprievodu mladých hudobníkov z Čaky a Nitry a prejavy predsedu NSK, zástupcov Matice slovenskej a Mons. Rábeka.
Spomienkový kameň  na M.Čulena z Butkova. Príprava odhalenia. Pred kostolom. Propag materiály na laviciach v kostole. biskup. Mons Rábek. Spectrum quartet s vynikajúcim Gustávom Beláčkom. G. Beláček nielen vynikajúco spieva ale aj fujara ho poslúch Zhromaždenie pri odhaľovaní kameňa. Preds. kraja p. Becík. a vedenie obce. Kroje nie sú im cudzie. Krása! Požehnanie mons. Rábekom vojenským biskupom. Čestná stráž pri hrobe Milana Čulena. Vynikajúci malí muzikanti doplnili každú časť prejavu. Dojemné melódie oslovili aj biskupa Mons Rábeka. Vedenie kraja, Matice slovenskej a okolitých obcí. Čestná stráž. biskup MOns. Rábek