Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Vinári V4v Jabloňove nad Turňou
Termín: 20.04.2024
Po pandémii covidu sa opäť stretli vinári V4 v Jabloňove nad Turňou. Ukazuje sa, že priateľstvo a dobré vzťahy sú základom aj medzinárodného porozumenia a súčasne "zábavou" pre obyvateľov obce.Spevy a tance, degustácia prinesených vín i sadenie viničov dovezených z Čiech - Moravy, Slovenska a Maďarska vedia pripraviť zaujímavé a medzinárodné podujatia.
Verejná degustácia, ceny a diplomy. Slávnostný medzinárodný sprievod. Maďarská delegácia. Moravskí vinári na čele s Petrom Gottwaldov. Zástava rytierov z Boršic Obrázok Dievčatá s telefónom. Požehnanie sadeníc. Výsadba viničov pre potešenie v budúcnosti. Maďarský zbor. Slávnostný príhovor za vinárov Moravy p. Gottwald. Mládež v krojoch. Námestie plné ľudí. Napätie pred vystúpením. Najmenší huslisti. Deti reprezentujúce Nitru. Jedna z prednášok p. Gottwalda z Boršic. Aj prez. EFVK. Všetečkom. Záverečné foto.