Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Košické balady.
Termín: 25.4.2024.
Múzeum holokaustu a jeho aktivity radia túto inštitúciu medzi mimoriadne agilné organizácie. Kultúrna činnosť priamo prepojená na dejinnú súčasť ľudskej existencie dokáže mimoriadne citlivo reflektovať aj súčasnosť. Aj "Košické balady" Olivera Rácza spisovateľa, záchrancu životov nositeľa ocenenia Jad Vašem sa radia medzi významné kultúrne počiny. Je nám len ľúto, že takéto akcie neprebiehajú na pôde mesta.
Spomienka na autora p. Rácza. Jeden zo zaujímavých panelov. Spisovateľ a publicista p. Rácz Otvorenie výstavy riaditeľom  p. Korčokom Publikum sprevádzala dcéra autora. O vynikajúci hudobný sprievod sa postarala Barbora Botošová Ďaľší z panelov, s vynikajúcimi textovými časťami.