Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Spálený mlýn pri Prahe.
Termín: 22.2.2012.
Na pozvanie Českých rytířu vína pricestoval koordinátor pre V4 OEVE v Eisenstadte Eques Všetečka do prekrásneho prostredia "spáleného mlýna" pri Prahe. Prejednali projekty r. 2012 a dohodli ďaľšie stretnutie na pôde Zámku u Grófa v Nitre. Klikni
Uprostred prírody - opradený históriou Sála čakajúca na priateľov s otvoreným klavírom. Prezident Eques Všetečka s majiteľkou p.Janou Vítkovou. Symboly rytierstva. Medzi priateľmi s vínom Biskupských sklepov. Priatelia, ktorých spája dlhoročná spolupráca. Prezident EFVK s komtúrom Čiech a Moravy p. Šlancarom. S vinárskym prominentom p. JUDr Jedličkom.         Dámsky kútik pri výborných vínach Moravy. Nielen víno bolo zaujímavé..... Majster Vladimír Plachý o výstavách v Mikulove. Prezident EFVK v rozhovore s primátorom Mikulova.      Aj známy pražský herec p, Postránsky je členom OEVE. Záverečné foto stretnutia v Spálenom mlýne.