Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Neformálne stretnutia v Spálenom mlýne.
Termín: 23.2.2012.
V Spálenom mlýne pri Prahe pokračovala porada o medzinárodných projektoch. Klikni
Romantická atmosfére kamenných budov. Dočasný domov dobrých priateľov. Dámy vína. p. Vítková s p. Všetečkovou. Známy producent Ako vždy vynikajúce raňajky. Vedenie schválilo a prijalo všetky spoločné projekty-