Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Stretnutie s prof. Vladimírom Úlehlom.
Termín: 23.2.2012.
Kulturní beseda Města Jičin umožnila stretnutie umelca eques Jána Všetečku s 96 ročným profesorom Vladimírom Úlehlom, známym filozofom a literátom.
Autorom publikácie "PhDr Jakub Všetečka dávný, stálý a stejně oddaný přítel T.G.Masaryka". Eques Všetečka prebral z rúk tohoto významného českého kultúrneho dejateľa publikáciu a oboznámil prof. Úlehlu s plánmi spolupráce medzi českými a slovenskými intelektuálmi. Klikni.
Česká krajina z diaľničného pohľadu. Pohľad na zasnežené polia. Starý Jičín so starými domami a zachovanou lipovou alejou. Publikácia o PhDr Jakubovi Všetečkovi a T.G.Masarykovi. Prof. Vladimír Úlehla s eques Všetečkom. Profesor Úlehla - obdivuhodný vedec vo svojich rokoch. Závan dejín a príspevok ku kultúre strednej Európy. P.Všetečková obdivovala všetrannosť p. profesora Úlehlu. V knižnici p. profesora Vl. Úlehlu. Srdečná rozlúčka s literárnym vedcom prof. Úlehlom.