Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Jiří Peca a EFVK.
Termín: 23.2.2012 veèer.
Prezident Eques Všetečka navštívil popredného českého výtvarníka príslušníka hnutia "kompresionisti" Jiřího Pecu v jeho ateliéroch v centre Prahy. Majster aj napriek vážnemu zraneniu sa zúčastní na medzinárodných aktivitách EFVK. Umelecká bohéma Prahy na čele s vynikajúcim sochárom Lubošom Macháňom pripravila nezabudnuteľné pohostenie. Na záver Majster Jiří Peca odovzdal osobný dar Eques Všetečkovi. Klikni.
Eques Všetečka, Lubomír Macháň a Jiří Peca. Obrázok medzi obrazmi. Eques Všetečka v rozhovore so sochárom L.Macháňom. Jiří Peca o diele prerušenom vážnym úrazom. ....a já to zvládnu...musím... Priateľské povzbudenia. Sochár Lubomír Macháň o medzinárodnej tvorbe. Osobný dar Majstra Jiřího Pecu.