Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Fotogaléria

Katarína Všetečková
Termín: máj. 2009.
Riaditeľka Zámku u Grófa
pani Katarína Všetečková
bola prijatá do
Ordo Equestris Vini Europae
Katarína Všetečková Prísaha na rytiersky meč. ThDr Bohunický pri akreditačnom akte. Akreditačná listina.