Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Fotogaléria

Kongres gynekológov.
Termín: okt.2009.
Na Zámku u Grófa sa uskutočnil gynekologický kongres pod vedením Profesora Mlynčeka.
Klikni.
Profesor Mlynček pri bezprostrednej príprave na prednášku. Boli aj prezentácie firiem so sdravotníckou technikou. Prof. Mlynček s Mgr Všetečkom. Prví návštevníci kongresu. Jednoduchá adjustáž stolov. MUDr. Maráky z Komárna s primárom MUDr. Prvá téma kongresu. Uvítací prejav Mgr. Všetečku.