Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Fotogaléria

Eques Mgr. Art. Ján Všetečka - Konstanty
Termín: aktual
Mgr. Art. Ján Všetečka - Konstanty prebral za svoju doterajšiu prácu v Ordo Equestris Vini Europae a v Európskom Vinárskom Rytierskom Stave v rakúskom cirkevnom centre Maria Loretto hodnosť rytiera. Klikni.
Slávnostná jazda Maria Lorettom. Ešte v hodnosti judex. Pri čestnej stráži Maria Loretto. Sprievod rytierov 26 krajín. Vlajky zúčastnených krajín. Omšu celebroval arcibiskup Mariboru. Preberanie insígnií. Medzi povyšovanými do rytierskeho stavu. Povyšovanie mečom tak - ako po stáročia. Preberanie rytierskych insígnií. Ratier Mgr. Všetečka - Konstanty. Dúšok s atcibiskupského kalicha  posväcuje poslanie. Dedičná, menovacia listina rytiera. Eques Mgr. Ján  Všetečka Konstanty. Spoločné foto v chráme. So salcburgským priateľom.