Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Fotogaléria

Prevzatie diplomu s akreditáciou.
Termín: 5.XI.2010.
Riaditeľka Zámku u Grófa p. Katarína Všetečková členka Európskeho Vinárskeho Rytierskeho Stavu prevzala z rúk konzula EVIRS Ing. F.Slezáka CSc diplom po ukončení Slovenskej Vinárskej Akadémie v Pezinku s možnosťou používať Titul VinAk pred menom.
S kolegom T.Pitoňákom z Pezinka. Spoločné foto držiteľov titulu VinAk. Kvalifikácia pre Váš Deň.