Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Fotogaléria

Odovzdanie erbovej listiny.
Termín: okt. 2011.
Na slavnostnom stretnutí s veľvyslancom Tajvanu p. Nan Yang Lee bola odovzdaná majiteľom Zámku u Grófa rodinná erbová listina p. Dr Vrtelom Heroldom Slovenska a hlavným štátnym radcom pre heraldiku.
Erbová listiny rodu Všetečka. Eques Všetečka s jeho exc. p. Lee Slávnostný príhovor eques Všetečku. Eques Všetečka rytier Ordo Equestrin Vini Europae. Program z Čajkova. Manželia Všetečkovi. Herold Slovenska Dr. Ladislav Vrtel. Odovzdanie erbovej listiny. Eques s ex. primátorom Nitry V.Libantom. Pani Katarína Všetečková prebera blahoželanie k udeleniu lis Eques Všetečka s primátorom Hlohovca p. Dvoranom. S pánmi Plachým a Vargom členmi OEVE.