Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Fotogaléria

Kvet, ako súčasť posedenia.
Termín: aktual.
Naša aranžérka dokáže pripraviť paststvu pre oči. Pozrite - klikni na foto.
Súčasťou bola aj degustácia, použité listy révy. Kvety z révovými listami. Kvety a jedlo. Posedenie pri vstupe. Láska vo váze. Uvítanie. Súčasť ľudskosti. Milovanej.