Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Fotogaléria

Zmena image Zámku u Grófa.
Termín: aktual
Jedna z prvých veľkých prác - architekta, zakladateľa viedenskej secesie Leo Bauera - budova Zámku u Grófa sa vrátila ku svojej pôvodnej vizáži. Podľa starej nájdenej fotografie sme vymenili nefunkčné portálové okno, za dve menšie, ktoré harmonicky splynuli s budovou. Klikni
Pseudosecesná úprava neharmonizovala s históriou budovy. Nájdená stará fotografia cca z roku 1930. Pohľad na pôvodné secesné šambrány, bočnej časti. Zväčšený detail portálu budovy ukazuje, ako boli koncipované Demontáž lešenia po úprave do pôvodného stavu. Po rokoch, opäť v plnej kráse podľa návrhu Lea Bauera.