Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Fotogaléria

Katarína Všetečková
Termín: 16.6.2012.
Z rúk senátneho poverenca OEVE prof. von Nekvasila prebrala p. Katarína Všetečková na pôde biskupského paláca v Kroměříži
titul Weindame.
Blahoželáme k dosiahnutému úspechu a ďakujeme za pomoc pri organizácii tohoto medzinárodného podujatia.
Návšteva  atelieru p. Černého na Morave. Organizovanie počas sedenia v bisk. sklepoch s prim. Môcikom Trojica najlepších managerov. Postup udobrený mečom prof. von Nekvasil Byť medzi vynikajúcimi je pocta. Pod obrazmi Tiziana v biskupskom paláci. Dohovára sa jesenná akcia v Jihlave. Usádzanie slovenskej delegácie. Všetko pripravené, každý má miesto. Spokojnosť. S p. L.Šlancarom a s p. L. Hrabálkovou. Ohňostroj najlepším. Nočné zhrnutie úspešnej akcie.