Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Fotogaléria

Zimná poézia pri Chopinovi.
Termín: aktual
Obrazové spojenie s hudbou vytvára novú umeleckú skutočnosť evokujúci v každom poslucháčovi krásne pocity. Ak si vypočujete Chopinove Nocturno a pozriete pritom tieto fotografie. pochopíte, čo Vám chceme povedať.
Chopin Nocturno. Chopin Nocturno. Chopin Nocturno. Chopin Nocturno. Chopin Nocturno. Chopin Nocturno. Chopin Nocturno. Chopin Nocturno.