Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Fotogaléria

Národná kultúrna pamiatka.
Termín: aktual
Boli nám doručené dokumenty, ktoré nás úprimne potešili. Zámok u Grófa vzhľadom na svoj architektonický celoeurópsky význam - bol zaradený ako Národná kultúrna pamiatka.Klikni
Titulok niekoľkostranového dokumentu.NKP.