Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Fotogaléria

Vianočne stretnutie Rotary Nitra
Termín: XII.2017.
Dobročinnosť, medzinárodná spolupráca intelektuálnej spoločnosti združenej v nitrianskom Rotary Klube.
Priestor upravený na návrh p. Všetečkovej s veľkou pozitívnou odozvou a následnou spokojnosťou. Spraviť aj tento večer výnimočným. Klikni
Priestor pri veľkom krbe. Živé orchideje so svojim magickým kúzlom. Vianočný stromček. Slávnostná atmosféra podtrhnutá bordovou farbou. Hostitelia s uvítaním. Citlivý klavírny sprievod s ľudovými melódiami.             Priateľská atmosféra stretnutia. Darčeky handicaúpovanbých detí, ktorým Rotary pomáha. Privítanie a premietnutie záznamov o pomoci handicapovaným. Vianočný večierok Rotary klubu Nitra.