Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Galéria umenia

Husliar Juraj Fogada (1942)
Termín: aktual

Juraj Fogada (1942)
Mimo žiary reflektorov v malej dielničke v Dražovciach pri Nitre pracuje a tvorí - staviteľ huslí Juraj Fogada – pokračovateľ tradície českej husliarskej školy. (Luby u Chebu).
Pracuje aj ako cechmajster slovenských husliarov. Jeho umenie cez ruky hudobníkov prináša potešenie poslucháčom na celom svete a vysoko je oceňovaný hudobníkmi a odborníkmi celej strednej Európy. Aktívne spolupracuje na medzinárodných výstavách a projektoch EFVK
Klikni
Juraj Fogada so svojimi majstrovskými husľami. Práca pre potešenie iných. Ladenie zadnej strany starého nástroja. Zátišie dielne Juraja Fogadu. Aranžovanie výstavy p. Fogadu na javisku KD. Prof. Michalica na slávnosti venovanej J.Fogadovi. S p. Všetečkovou o pripravovanej výstave. S eques Všetečkom na Zámku u Grófa.