Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Galéria umenia

Joanna Jedrusik (1956)
Termín: aktual.

Diplom na Slezskej univerzite, Ústav umenia a pedagogiky, špecializácia na olejovú maľbu, členka Zväzu poľských výtvarníkov. Zaoberá sa najmä olejomaľbou, navrhovaním kníh, píše recenzie k filmom a umeniu do časopisov. Vyučovala na Slezkej univerzite dejiny umenia. V kanadskom centre umenia Edmonton, Alberta vyučovala olejomaľbu.
Mala 13 samostatných výstav v Poľsku, Nemecku, Austrálii, Českej republike; v súčasnosti pracuje na hranom filme Kruhy na vode, spolupracuje s EFVK na medzinárodných projektoch.
Pani Joanna Jedrusik počas výstavy jej diela v bratislavskom Jej dielo v husľovom medzinárodnom projekte. Hotel Carlton: S umelcami počas rautu. S p. Kazzmarkom pri poľskej sekcii výstavy v Bratsilave. S manželom počas výstavy v Carltone.