Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Galéria umenia

Pavel Novotný (1961)
Termín: aktual
Všestranný umelec – herec a výtvarník - so schopnosou podtrhnú myšlienku symbolickou, nadèasovou skratkou.
Keramika a drevo sú jeho základné materiály a v poslednom období sa zaoberá výtvarným poòatím zvonov v spolupráci so známou zvonárskou dielòou Dytrych v Brodku u Pøerova. Jeho nekonvenèná tvorba má mimoriadny medzinárodný ohlas.
Spolupracuje s EFVK na viacerých medzinárodných a medzikontinentálnych projektoch. Klikni
Veľký zvon podľa výtv. návrhu Pavla Novotného. Zvon k výročiu príchodu solúnskych bratov s nápisom. Pri kostolíku v Dražovciach. V rozhovore s prez. EFVK. eques Všetečkom. Na Zámku u Grófa s Eques Mgr. Všetečkom V Zámku u Grófa, pri obdivovaní interiéru. Vedľa primátora Hlohovca p. Petra Dvorana. Počas vysviacky zvonov s p. Vránovou Dytrychovou. Na javisku pred vysvätením nových zvonkov. Zvon a zvonky pred vysvätením. Pavel Novotný.