Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Galéria umenia

Letícia Vránová - Dytrychová.
Termín: aktual.
Letícia Vránová – Dytrichová

Umelkyòa – pokraèovateľka rodinnej zvonárskej tradície.
Zvonařská dílna Dytrych patrí k největším zvonařským dílnám Evropy. Zvony, které v ní byly ulity, znějí doslova po celém světì: v Austrálii stejně jako v Japonsku, USA, Polsku, na Ukrajině a Slovensku. Zvláštní zakázkou dílny bylo ulití dvou zvonù jako hudebních nástrojù pro vídeòské filharmoniky. Specialitou a vrcholem zvonařského umění vùbec je vytváření zvonkoher, protože zde jednotlivé zvony musejí být dokonale vyladěny podle zvolené melodie . Těchto zvonkoher vytvořila už celou řadu, nejnáročnější z nich s 22 zvony putovala do Košic. Pro Košice také ulila svùj dosud největší zvon, vážící více než pět tun. Proslulý je také její zvon z r. 1990 pro papeže Jana Pavla II.
Jako zvonařskou značku dílna užívá otisk větvičky túje severské.
Klikni
Letícia Vránová - Dytrychová. Pani Vránová - Dytrychová v Zámku u Grófa. Na javisku pri posvätení vyrobených zvonov. S výtvarníkom p. Novotným u prez.Všetečku Jedno z jej exelentných diel pre Jána Pavla II. Aj zvony takejto tonáže sú jej prácou.