Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Galéria umenia

Zdeněk Vacek (1940)
Termín: aktual
Zdeněk Vacek. (1940)

Všestranný umelec, excelentný grafik, fotograf, sochár a maliar. Člen Únie výtvarných umělcu Olomoucka. Jeho tvorba sa vyznačuje vysokou kultivovanosťou na základe precíteného poznania francúzskeho kubizmu, ktorý dokázal rozvinúť do svojského pohľadu poznačeného nostalgiou i vnútorným úsmevom. Umenie Zdeňka Vacka nie je ohraničené jeho pôsobiskom, presahuje a je èitate¾né vo všetkých kontinentoch.
Klikni
Kniha o tomto vzácnom človeku. Z knihy o Z. Vackovi. Prez. EFVK s p. Vackom v jeho českom ateliéry. Priateľské foto. Jedno z diel - Buchenwaldská Madona. Autoportrét. Zdeněk Vacek a eques Všetečka o výstave. Množina obrazov = zátišie.