Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Galéria umenia

Prof. Ing. Ľudovít Cagáň CSc
Termín: aktual
Lev Nikolajevič Tolstoj: „Iba kritický duch je tvorivý“....
Vo mne donedávna prevládal názor, že s bytostným zanietením pre tvorbu pracujú iba umelci. Po stretnutí s profesorom Cagáňom, mením tento názor . Stretol som človeka, ktorý ovláda – už i to slovo by ho urazilo, slovo, ktoré vylučuje možnosť pochybnosti, teda – stretol som človeka, ktorý sa snaží dokonale ovládať .... len slovne naznačím okruhy tém: - víjačka kukuričná, entomopatogénne huby, infekcia mikrosporídiami, škodcovia kukurice, škodcovia viniča hroznorodého – a to sa delí na menšie a menšie – na druhej strane pribúdajú svetoví vedci spolupracujúci na podobných problematikách, prizývajú ho – mimoriadne nadaného ku spolupráci a vznikajú medzinárodné, medzikontinentálne projekty, ktorých výsledky sa znova navracajú jeho prostredníctvom na Slovensko, aby poučil vinárov, poľnohospodárov čo robiť keď sa stane toto.....
Je členom orchestra, kde on zahrá motív, obehnúci celý svet - pridajú sa hráči z toho sveta, aby oblažili znovu toho, čo problém i motív nastolil. Prof. Ing. Ľudovít Cagáň CSc.
Desiatky kníh, desiatky CD nosičov a denná, zanietená práca, ako laso hodené do budúcnosti s nádejou záchytu o pevný bod metamorfózy prírody. Nemožnosť pre nás, neskúsených v obore.
Nič nezostáva len sa prizerať a tlieskať ba priamo - standing ovation .... - umeniu hľadania a nachádzania, východiskám a progresu.
Bravo a vďaka aj za posledných v rade
Vám – pán profesor Cagáň.
Prof. Ing. L. Cagáň počas kongresu Pri prednáške v Budapešti. Na výstave v Nitre. Kongres Budapešť