Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Galéria umenia

Gustáv Hegedüš a jeho svet na zámku v Holešove.
Termín: aktual
Harmónia svetla a duše nás vovádza do zeme zasľúbenej - sveta vizuálnych vnemov fotografa Gustáva Hegedüša.
Životná špirála konštruktéra, strojného inžiniera a vynálezcu sa nachádza na presnom protipóle umelcov prechádzajúcich vývojom od zložitého k strohej výpovedi.
Technika očarujúca svojou priamočiarosťou sa počas jeho životného hľadania pomaly prelína do poetizujúcich výpovedí farieb, tvarov i náhodných okamihov. Zmysel pre detail, akési „memento“ v krajinárskej fotografii podčiarkuje súvislosti s našim dočasným, aby ho cez svoj pohľad s úctou a citlivosťou jemu vlastnou predložil pred naše oči. Pre všetky tieto atribúty sú jeho fotografie vyhľadávaným obohatením spektra pohľadov na stredoeurópsku krajinu vo svojej prirodzenom charaktere i kultivovanú ľudským snažením. Gustáv Hegedüš.
Zámok Holešov, miesto výstavy významného slovenského fotogra Úžasný priestor a osvetlenie - radosť Gustáva Hegedüša Časť expozície na zámku v Holešove. Gustáv Hegedüš pri svojich dielach v Holešove. Táto výstava mala názov: Zahájenie vernisáže je vždy slávnostným okamihom.           Detviansky oheň. Krajina v očakávaní. Osamelý rast.