Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Galéria umenia

ISHA trio a svet
Termín: aktual
Je niekedy ťažké rozoznať mladosť od krásy a naopak. Ak predznamenáme notový zápis týmito určeniami, primiešame veľký kus talentu a obrovský kus driny – to všetko násobíme troma – vyjde nám, aj bez počítačových uzáverov ISHA trio. Združenie mimoriadne talentovaných mladých dám pre ktorých hudba sa stala poslaním. Lucie Rozsnyó - soprán, Kristina Vaculová - flauta, Sára Medková - klavír. Mal by podľa oficiálnej predlohy nasledovať zoznam krajín, kde tieto mimoriadne talentované dámy účinkovali. Zjednoduším to – radosť z umeleckého zážitku - priniesli na všetky kontinenty sveta.
Potlesk nie je limitujúcim článkom úspechu, je to samozrejmosť, ich interpretačná úroveň hudobnej škály od klasiky po súčasnosť odráža aj príslušnosť k stredoeurópskemu pohľadu na hudobné dianie.
Sú hudobnou pohľadnicou hudobného srdca Európy. ISHA trio....Počúvaj a pochopíš.
Zostava prevažne klasiky, ktorú uznal svet. Lucia Rosnyó spev, Kristína Vaculová flauta. Sára Medková kl Vypredané sály aj v Šanghaji. Sára Medková klavírna duša zoskupenia. Vzájomná úcta medzi interpretom a publikom. Pre vynikajúcich - je svet malý.