Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Galéria umenia

Kotykiewiczov nástroj.
Termín: 2015.
Po spomienkovej omši za priateľa a vynikajúceho umelca Jozefa Malíka na fare v Čunove úplne náhodne objavil organár a organista Tomáš Jeřábek starý, zničený nástroj. Pri podrobnejšej prehliadke sa potvrdila jeho úvaha, že by sa mohlo jednať o mimoriadne cenný nástroj organára Kotykiewicza z Viedne z prelomu 18. - 19. stor. Po vybavení formalít na fare spravovanej ThDr. Červeným odviezol nástroj do svojej dielne a nechceli sme veriť, čo dokázal svojou perfektnou reštauračnou prácou, za pol roka sa vrátilo doslova dielo späť na farský úrad. Tomáš Jeřábek Klikni
Jozef Malík, ako sme si ho zachovali v duši. Nápis na fare. Spoločné foto po omši 2014. Zabudnutý nástroj pred opravou. Po oprave! Zničené označenie. Vynovený záznam. Nečistené vnútro - plné prachu. Po detailnej práci na každej klapke. Odrhnuté dorazy klapiek. Po oprave. Majster organár a organista Tomáš Jeřábek.