Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Galéria umenia

Martin Dzurek (1973)
Termín: aktual
Jeho diela reprezentujúce Slovensko na akciách Európskeho Fóra Vínnej Kultúry - prekypujú nápaditosťou. Vychádza z reálnych podnetov transformovaných do novej reality oslobodenej od zemskej príťažlivosti. Dovolím si prirovnať jeho tvorbu poľskému básnikovi Konstanty Galczinskému - ktorý spájaním absurdných slov, vytváral novú realitu... Klikni.
Sochár Martin Dzurek. Dielo z výstavy v Carltone v rámci dní Číny. S prezidentom EFVK eques Všetečkom. Z jeho ateliéru. Dielo z V Modranskom aťáku pri realizácii sochárskych nápadov. Modranský ateliér s vystavovanými vecami. Monumenty. V zámku u Grófa s p. Všetečkovou.