Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Svadobný servis

Katarína Všetečková.
Termín: Aktual.
Katarína Všetečková.
Prísaha rytierstva a čestnosti. Eques Ing. František Slezák odovzdáva rytierske insígnie. Prokonzul Ing.Stanislav Kamenár blahoželá k úspechu. Spoločné foto. Organizácia vyvrcholenia vinárskej súťaže Agrovíno v Pálfyho S poprednými vinármi - Agrovíno Bratislava. Vínofest Hlohovec - P.Tutura, vinár a organizátor. S priateľkou JUDr Stoklasovou Vinofest Mojmírovce. Kvety za pripravenú prezentáciu vinárstva Baburka. Ako zástupkyňa Nitry na konzulátfeste v Eisenstadte. Repr. priestory MZV v Bratislave členka delegácie Nitry. U Petra Matyšáka - jedlo a víno. Menu lístok tohoto podujatia. Počas školenia OEVE v Klosteneuburgu. V posluchárni starého zámku. Prednáška jedného z profesorov. Vinárske školenie Klosterneuburg, zástupkyňa Nitry.     Strekov vinofest s výtvarníkom Majstrom V.Plachým. Ratierske slávnosti Maria Loretto s rod. MUDr Murániho. Gastronómia a turizmus štud. pobyt v Alpách. Bojnické stretnutie EVIRS. Pezinská radnica - Tokaj Macik Winery . s p. Macíkom. Rytierske stretnutie na zámku Červený kameň.        k Počas prípravy projektu pre SND Hudba a Víno. Slávnostný obed u ThDr Červeného šéfa Dómu Sv. Martina. Výstava foto Trnava s primátorom Pezinku. Červ. kameň s organizátorkou p. Jedlo a víno pre SVA, organizácia podujatia v Nitre. Zámok u Grófa so spolužiakmi SVA. Pri otváracom prejave stretnutia SVA v Nitre. Červ.kameň Víno a móda s MUDr. Vargovou a PhDr Hlava?kovou. Rybník degustácia. Rybník V rozhovore s p. Uhnákovou. Spoluoganizátorka výstavy Majstra V.Plachého Sl. filharmónia Bratislva stretnutie Gastro a rakúske vína. Jeden z koníčkov, - riadenia auta. Tatry so závodníkom a letcom Ing. Miklíkom. Nielen gastro a víno, ale aj krkolomné kúsky s autom. Vysoká škola vinárska v Klosterneuburgu. V laboratóriách VŠ vinárskej v Klosterneuburgu. S manželom na vinárskom stretnutí VŠ vinárska Klosterneuburg Zakopané. Sympózium o organizovaní medzinárodných podujatí. Poďakovanie prezidenta za projekt Hudba a Víno. Po?akovanie za Hudbu a Víno v Sl. filharmónii. Na exkurzii vin. obl. Kremms, Wachau. Vína a likéry tejto oblasti - výber pre našich zákazníkov. Ateliér Majstra Plachého s vinármi MUDr Muránim s manž. Čajkovské vinobranie. S priateľmi vo Valtickej vinárskej oblasti. Na prijatí v Rotary klube Valtice. Trenčín vinárska výstava. Zakopané medzinárodné sympózium o vínnej kultúre a turistike Podhájska - gastronomická výstava prác študentov. Projekt Hudba a Víno v SF. Malá riadite?ská recepcia Poh?ad do foyeru SF pred akciou. Výstava V. Plachého. Zielona Góra prijatie u primátorky. Viedeň - svetová výstava vín. Prijatie na americkej ambasáde.