Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Galéria umenia

Strany:  1  2  3  
Zobraziť galériu
Medzinárodný hudobný festival
Termín: aktual
Medzinárodný hudobný festival Pro musica nostra nitriensis spojený s propagáciou starých architektúr, vitajte a prídite.
Zobraziť galériu
HRADIŠŤAN
Termín:
H R A D I Š Ť A N

„...jdu já, jdeš ty, všichni jdem
po cestách rozličných
po cestě sobě vlastní
je život hrou a někdy básní...“
Každý z nás ide po svojej ceste v čase, ktorý je mu daný a vymedzený. V každej chvíli vníma a prežíva niečo neopakovateľného, lebo každá sekunda nášho bytia je premenlivá, krehká a nevratná. Z tejto krehkosti a neopakovateľnosti sú utkané naše životy a záleží na každom z nás, aký zmysel „našim“ sekundám dáme....
Toľko Jiří Pavlica muzikológ , skladateľ , huslista absolvent Univerzity Palackého v Olomouci a Janáčkovej akadémii v Brne. Jeho tvorivá a interpretačná činnosť je predovšetkým spojená so súborom Hradišťan, ktorý vedie od roku 1978. Stále výraznejšie sa uplatňuje v oblasti súčasnej voľnej tvorby – Misa brevis pastoralis, Oratorium smíru a další. Odkaz umeleckého odkazu je vnímanie sveta v širších súvislostiach folozofockých a historických bez ktorých nie je možné budovať svet súčasný.. Toľko k predstaveniu Jiřího Pavlicu.

Súbor Hradišťan je ojedinelým hudobným telesom s vysokou umeleckou a interpretačnou úrovňou, nezvykle širokým hudobným záberom a netradičným repertoárom, ktorého silným inšpiračným zdrojom bola ľudová tradícia. Dnes pracuje s jej filozofickým presahom, ktorý včleňuje do svojej dramaturgie prekračujúcej hranice klasických hudobných žánrov. V tomto smere Hradišťan spolupracuje s významnými osobnosťami, orchestrami z domáceho i zahraničného hudobného prostredia. Hradišťan koncertoval na štyroch kontinentoch, natočil viac ako tridsať zvukových nosičov. Spolupracuje s rozhlasom, televíziou, filmom. Patrí k originálnym a nezameniteľným interpretom českej a medzinárodnej hudobnej scény.
Zobraziť galériu
Vynikajúci Radek Blahuš!
Termín: aktual
Stretnúť vynikajúceho a dôsledného hudobníka je v dnešnej dobe raritou. Radek Blahuš so svojim orchestrom sa radí medzi mimoriadne zjavy v hudobnom svete klasiky aj moderny.
Tým RB:ORCH je kolektiv mladých profesionálních hráčů s převahou smyčcových nástrojů, jejichž činnost je soustředěna v multižánrové pojetí. Stěžejním tělesem RB:ORCHU je smyčcový orchestr, avšak dělí se nadále na menší uskupení jako jsou RB:BOYS (klavírní kvartet), RB:QUARTET (smyčcové kvarteto) či RB:DUO (housle a violoncello).
Hudební kolektiv vznikl v roce 2019, jenž založil houslista, student Akademie múzických umění v Praze, producent a výkonný ředitel uskupení Radek Blahuš. Již nyní se kolektiv může pyšnit několika spolupracemi s hvězdami současné hudební scény či pořádaných koncertů. Těleso koncertovalo a nadále spolupracuje s kapelou Hradišťan a Jiřím Pavlicou, slovenským raperem Majselfem a zpěvákem Kulym ze skupiny Desmod, s nimiž před několika týdny vydali hudební videoklip z pražského Rudolfina. Tým hudebníků spolupracuje s hudebními producenty jako je Ondřej Žatkuliak & Rooftop studio Prague, slovenským hudebním producentem Fillipianem či americkými producenty Edem Boyerem, který například spolupracuje s Katy Perry a Billem Harem (vítěz ceny Grammy v masteringu). V uplynulém měsíci navázalo uskupení RB:QUARTET spolupráci s hudebníkem Tomim Popovičem, kdy se budou podílet na tvorbě nových alb, jenž Popovič připravuje. Mimo jiné tento měsíc vystoupili na půdě The chamber hall of the Philharmonic Hall in Kielce in Poland. V roce 2020 kolektiv uskutečnil koncert s názvem Klasika folklorně ve spolupráci s TV Noe na podporu dětské onkologie. Pořad vzbudil u diváků velkou sledovanost a je pravidelně reprízován. V témže roce vyprodukovali ve spolupráci s herečkou Hanou Holišovou, mladým hercem Petrem Kotlárem (hlavní role ve snímku The Paited bird) a profesionálním filmovým štábem hudební videoklip s písní Something Just Like This od skupiny Coldplay opět na podporu onkologicky nemocných dětí. Skupina Coldplay jejich pojetí velmi ocenila a udělila autorská práva bez nároku licenčních poplatků. V minulém roce hudebníci v sestavě komorního smyčcového orchestru vystoupili v rámci přímých přenosů adventních koncertů pořádaných Českou televizí. V České televizi se hudebníci objevili na scéně vůbec poprvé ve své historii, kdy svůj debutový výstup uskutečnili v rámci přímého přenosu pořadu Dobré ráno.
Mezi významná vystoupení můžeme zařadit ještě účast na májovém koncertu pořádaném na Velvyslanectví České republiky ve Vídni v roce 2019 s podtitulem „Sentiment, fantazie, avantgarda“, v rámci něhož se účastnili tři vybraní hráči RB:ORCHU.
Strany:  1  2  3