Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Fotogaléria

Strany:  1  2  3  4  
Zobraziť galériu
Publikácia o Zámku u Grófa.
Termín: aktual.
Mnohoročné bádanie po archívoch prinieslo svoje ovocie v podobe bezmála stostranovej publikácie o sídle rodiny grófa Imre von Abalehotu Arpássyho.
Histórie lokality Zobor, architekt Leo Bauer jeden zo zakladateľov viedenskej secesie, fotky, staré dokumenty - to všetko nájdete v tejto súkromnej publikácii.
Zobraziť galériu
Zimná poézia pri Chopinovi.
Termín: aktual
Obrazové spojenie s hudbou vytvára novú umeleckú skutočnosť evokujúci v každom poslucháčovi krásne pocity. Ak si vypočujete Chopinove Nocturno a pozriete pritom tieto fotografie. pochopíte, čo Vám chceme povedať.
Zobraziť galériu
Národná kultúrna pamiatka.
Termín: aktual
Boli nám doručené dokumenty, ktoré nás úprimne potešili. Zámok u Grófa vzhľadom na svoj architektonický celoeurópsky význam - bol zaradený ako Národná kultúrna pamiatka.Klikni
Zobraziť galériu
Elektro - mobilita.
Termín: aktual
Pre hostí sme pripravili možnosť dobitia svojich elektrických áut. Aj týmto činom chceme prispieť ku pomoci našej krásnej modrej planéty Zem. Klikni
Zobraziť galériu
Vianočne stretnutie Rotary Nitra
Termín: XII.2017.
Dobročinnosť, medzinárodná spolupráca intelektuálnej spoločnosti združenej v nitrianskom Rotary Klube.
Priestor upravený na návrh p. Všetečkovej s veľkou pozitívnou odozvou a následnou spokojnosťou. Spraviť aj tento večer výnimočným. Klikni
Strany:  1  2  3  4