Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
Zobraziť galériu
Visegrad.
Termín: 20.6.2010.
Legát eques Všetečka s Majstrom Vladimírom Plachým a doprovodom navštívili historické miesto Európy - Vyšehrad, ako súčasť prípravy medzinárodného umeleckého projektu. Klikni
Zobraziť galériu
Slávik Slovenska 2010
Termín: 25.jún.2010.
Videli sme neuveriteľné talenty, počuli sme vynikajúce hlasy, ktoré majú existenciu pred sebou.
Vinárskou rečou - majú veľký potenciál zrenia..... povedal pre tlač legát Nitry Eques Ján Všetečka - som rád za všetkých vinárov, že sme takúto akciu podporili. Klikni
Zobraziť galériu
Donnerskirchen
Termín: 10.7.2010.
Počas letných horúčav sa konalo školenie členov OEVE v rakúskom Donnerskirchene. Zaujímavé prednášky, hlavne pre slovenskú stranu odkryli peripetie rakúskych vinárov až ku súčasnej konsolidácii. Stretávanie a diskusie, školstvo boli ťažiská, ktoré na Slovensku zanedbávame. Klikni.
Zobraziť galériu
Príprava pezentácie vo Viedni.
Termín: 21.7.2010.
EVIRS v spolupráci s Európskym Fórom Vínnej Kultúry, Slovenským inštitútom vo Viedni a veľvyslanectvom SR - pripravuje prezentáciu malých vinárstiev a omšových vín - na pôde Slovenského inštitútu vo Viedni. Súčasťou bude aj výstava kresieb rómskych detí a stretnutie s predstaviteľmi OEVE a predstaviteľmi cirkevných kruhov. Zmysluplná akcia má za cieľ podtrhnúť spoluprácu medzi našimi krajinami v rôznych oblastiach spoločenského života. Klikni.
Zobraziť galériu
Príprava akcie 4.augusta Jedlo a víno.
Termín: 23.7.2010.
V zámku u Grófa sa opätovne stretli organizátori cyklických večerov pod názvom Jedlo a víno.
Ktoré budú prebiehať každú prvú stredu v mesiaci. Zástupca časopisu Vinotéka p. Juraj Mikula, Ing. Maliariková, šéfka zámku K. Všetečková a legát EVIRS eques Všetečka. Ujednotili postup týchto akcií. Klikni
Zobraziť galériu
Beethovenov koncert v Mártonvásári.
Termín: 24.7,2010.
V malej dedinke 36 km od Budapešti sa konal koncert vybratých Beethovenových diel Maďarskej filharmónie. Boli sme prekvapení vysokou úrovňou podujatia, jeho návštevnosťou a srdečným ocenením kvalitných výkonov orchestra MF. Či sa dá koncert realizovať aj v krajskom meste Nitra v rámci EFVK, boli posúdiť predstavitelia EFVK Majster Vladimír Plachý s p. Kissovou, Legát Mgr. Všetečka s p. K. Všetečkovou. Klikni
Zobraziť galériu
Pracovné stretnutie v Bratislave.
Termín: 2.augusta.2010.
Na krátkej pracovnej návšteve sa stretli v Bratislave predstaviteľ Řádu rytíru vína Ing. Ludvík Šlancar a Ing. Liana Hrabálková s eques Mgr. Všetečkom, aby skoordinovali svoje medzinárodné aktivity. Klikni
Zobraziť galériu
Jedlo a víno.
Termín: 4.aug.2010.
V spolupráci s Európskym fórom vínnej kultúry, časopisom Vinotéka a EVIRS vznikol projekt na skvalitnenie slovenskej gastronómie.
Odbornú prednášku mal MUDr Chlebo a predstavili sa dve vinárstva Vinidi a Víno Černý z hlohovskej vinohradníckej oblasti. Príjemný a zmysluplný večer. Klikni.
Zobraziť galériu
Eisenstadt
Termín: 5.aug.2010.
V rakúskom Eisenstadte sa stretli koordinátori spolupráce V4 na príprave študijného programu určeného pre pozdvihnutie vinárstva a jeho mladých adeptov v krajinách V4. Podarilo sa presvedčiť rakúsku stranu o blízkej spolupráci na tomto programe o nutnosti pomoci študentom a vinárom v postkomunistickej štvorke. Klikni.
Zobraziť galériu
Eisenstadt
Termín: 5.aug.2010.
V rakúskom Eisenstadte sa stretli koordinátori spolupráce V4 na príprave študijného programu určeného pre pozdvihnutie vinárstva a jeho mladých adeptov v krajinách V4. Podarilo sa presvedčiť rakúsku stranu o blízkej spolupráci na tomto programe o nutnosti pomoci študentom a vinárom v postkomunistickej štvorke. Klikni.
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27