Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
Zobraziť galériu
Dechtice výjazdové zasadanie.
Termín: 15.júla.2009.
Výjazdové zasadanie EVIRS sa konalo u nášho rytiera p. Jána Rajnica. Súčasľou stretnutia bolo odovzdanie Čestného uznania za dosiahnutý medzinárodný úspech Majstrovi Vladimírovi Plachému, príprava kalendária na rok 2010, zhodnotenie prípravy medzinárodného fóra vínnej kultúry Nitra - Čajkov. Klikni
Zobraziť galériu
Otvorenie predajne BMW.
Termín: 16.júla.2009.
Na otvorenie nových priestorov BMW sa prišli pozrieť priatelia levickej vetvy EVIRS.
Ing Kuťka, Ing. Strákoš, Ing Mišák primátor Levíc. Hovorili sme o príprave medzinárodného fóra v Čajkove. Klikni
Zobraziť galériu
Návšteva Chateau Topoľčianky.
Termín: 24.júla.2009.
Zástupcovia legátstva Nitra navštívili kvôli medajlovým oceneniam Vínárske závody Topoľčianky. Chateau Topoľčianky je ochranná známka vína z mestačka Topoľčianky v ktorom sa v roku 1750 o rozvoj vinohradníctva zaslúžil Gróf Keglevich de Busina. Spája sa v nej súčastnosť s tradíciou zo stola prezidenta T.G.Masaryka a spolu vytvárajú harmóniu chutí vín z Topoľčianok. Klikni
Zobraziť galériu
Strekov.
Termín: 25.júla 2009.
Pivničný festival v Strekove navštívili zástupcovia legátstva Nitra na pozvanie vinárov - členov EVIRS. Klikni
Zobraziť galériu
Príprava letných spoluprác.
Termín: 10 - 13. aug. 2009.
Využili sme ponuku chorvátskych priateľov na prípravu pravidelných letných výstav obrazov Majstra Vladimíra Plachého spojených s degustáciami slovenských vín a hudobnými produkciami - v projekte Hudba a Víno. Klikni
Zobraziť galériu
Príprava konzulátfestu.
Termín: 15.aug.2009.
Organový virtuóz p. Jozef Malík s Mgr. Všetečkom - Konstantym navštívili kostol v Čajkove, kde sa bude konať slávnostná intronizácia Európskeho Vinárskeho Rytierskeho Stavu, aby skontrolovali kvalitu kostolného organu, ktorý bude súčasťou programu pre našich a zahraničných rytierov. klikni.
Zobraziť galériu
SVA Lednice na Moravě
Termín: 20 - 22 august. 2009.
Študenti Slovenskej Vinárskej Akadémie absolvovali študijný pobyt na Zahradníckej fakulte MZLU v Lednici, spojený s návštevami vinárskych prevádzok. Vynikajúci dojem z výberu prednášajúcich umocnili aj praktiká a rozhovory s vinármi oblasti, ktorí sú súčasťou reperezentácie tejto oblasti. Klikni
Zobraziť galériu
Posledný augustový deň v znamení prípravy konzulátfestu.
Termín: 31.09.2009.
U Majstra Vladimíra Plachého nedávno oceneného významnou talianskou cenou sa stretol judex Všetečka na ďaľších kozultáciách ohľadne výstav z príležitosti Európskeho fóra vínnej kultúry. Klikni.
Zobraziť galériu
Rozšírenie kultúrnej činnosti.
Termín: 1.09.2009.
Judex de vino Mgr. Všetečka na stretnutí s Dr Bachledom v Bratislave uzavrel scenár vystúpenia chytaný pre bratislavské publikum, spojené s TV. Klikni
Zobraziť galériu
Stretnutie v Piešťanoch.
Termín: 2.sept.2009.
Zástupcovia legátstva Nitra Mgr. Všetečka a hospes p. Všetečková sa stretli s ThDr Bohunickým v Piešťanoch, aby skonzultovali pobožnosti v Čajkove s príležitosto Európskeho fóra vínnej kultúry. Klikni.
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27