Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
Zobraziť galériu
Stretnutie u Majstra Plachého
Termín: 7.januára. 2010.
Legát EVIRS Mgr. Všetečka - Konstanty sa stretol v ateliéroch Majstra Vladimíra Plachého so samotným Majstrom, aby zladili zahraničné a miestne požiadavky na prezentáciu Majstrových obrazov. Klikni.
Zobraziť galériu
Nočné rokovanie a hornonitranskými rytiermi.
Termín: 7.1.2010.
Eques Mgr. Všetečka sa stretol s delegáciou hornonitranských rytierov vedenou Ing. Lekýrom a Ing. Bohňom.
Dohodli sa na spolupráci a častejšom stretaní v rámci pridelených legátstiev. Potrebujeme obohatiť vzájomné priateľstvá o ďalší rozmer....
Degustovalo sa víno Vína Nitra - Rizling Rýnsky z dielne Ing. Ailera. Klikni:
Zobraziť galériu
Cesta za zástavami.
Termín: 12.1.2010
Legát Eques Všetečka navštívil firmu Singo v Ružomberku, aby dal vyrobiť zástavy a kokardy s aktuálnym erbom EVIRS zapísaným v heraldických knihách, na spiatočnej ceste navštívil člena komturátu Žiliva priateľa Ladislava Čierneho v jeho novo zreštaurovanej funkcionalistickej budove, kde práve dokončievali javisko. Po milom priateľskom privítaní dohovorili vinársko - umelecké aktivity pre mesto Žilina, vymenili si skúsenosti a dohovorili spoluprácu na umeleckých projektoch, obohacujúcich kultúrny život mesta. V Prievidzi odovzdal Weinblatt pre členov legátstva Horná Nitra priateľovi D. Bohňovi. Klikni.
Zobraziť galériu
Príprava legátfestu 12.2.2010.
Termín: 13.1.2010.
V sídle Európskeho Vinárskeho Rytierskeho Stavu v Nitre na Zámku u Grófa sa stretli legát legátstva Nitra - Tokaj eques Všetečka s členom EVIRS hospes Pavlom Tuturom na príprave legátfestu 12.februára 2010 v Hlohovci. Všetky časti ekumenická, spoločenská a programová, dostali svoju podobu tak, aby pripravili zmysluplný zážitok zúčastneným rytierom a priaznivcom vína. Klikni.
Zobraziť galériu
Požehnanie nového vína
Termín: 22.1.2010.
Zmysluplné stretnutie členov EVIRS Dunajská Streda s príležitosti požehnania nového vína ročníka 2009 vinárstva Šambaza v Šamoríne časť Mliečno. Prezentáciu ročníka mali majitelia vinárstva Šambaza Ing. Lýdia Závodníková a Ladislav Bartal. Mimoriadne aktívny rytiersko - vinársky život regiónu navštívil konzul EVIRS Ing. František Slezák a zástupcovia susedných legátstiev. Za Nitru sa aktu zúčastnil legát Všetečka. Klikni.
Zobraziť galériu
Stretnutie s primátorom Hlohovca.
Termín: 3.2.2010.
Legát Mgr. Všetečka sa stretol s primátorom Hlohovca, aby ocenil jeho podporu legátfestu pripravovaného 12.2. - spoluprítomný člen EVIRS p. Pavol Tutura, už po niekoľkýkrát prešiel program pripravovaného stretnutia tak ,aby všetci zúčastnení si odniesli z Hlohovca, len tie najlepšie spomienky. Klikni
Zobraziť galériu
Zástavy a kokardy s novými znakmi
Termín: 4.febr.2010.
Aj napriek snehu a poľadovici sme vyzdvihli v Ružomberku zástavy a kokardy s novými znakmi a erbmi. V takejto úprave budú prvý raz použité na legátfeste v Hlohovci. Klikni
Zobraziť galériu
Hlohovec
Termín: 8.2.2010
Zima mieša karty, pre záľahu snehu sme prekladali parkoviská,pripravené pre účastníkov stretnutia členov EVIRS s príležitosti legátfestu v Hlohovci.Klikni
Zobraziť galériu
Výber obrazov pre Hlohovec.
Termín: 9.2.2010
Ateliér Majstra Plachého bol svedkom stretnutia Legáta Nitry eques Všetečku s príležitosti výberu diel pre výstavu v Hlohovci z príležitosti legátfestu.
Umelci sa dohodli na ideovom vyznení výstavy. Klikni
Zobraziť galériu
Pán L. Šlancar v Pezinku
Termín: 10.02.10.
V dopoludňajších hodinách, v Pezinskej Thálii sa stretli zástupcovia českého Rytířstva vína s predstaviteľom EFVK a legátom Mgr. Všetečkom, aby prerokovali ďalší postup pri koordinácii vzájomných aktivít. Po stretnutí s významnými hosťami, boli pozvaní Eques JUDr Máczom na návštevu nových kancelárskych priestorov jeho firmy. Klikni
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27