Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
Zobraziť galériu
Návšteva vinárov v Poľsku.
Termín: 29.8.2010.
Ani my sme nechceli veriť, že v poľskom Jasle existuje združenie vinárov a priaznivcov vína, ktorí ktorí svojou prácou a pôsobením posúvajú úroveň vinárskeho života celého podkarpatského regiónu.. Klikni
Zobraziť galériu
Svätováclavská tradícia na českej ambasáde vo Viedni.
Termín: 30.sept.2010.
Na pozvanie Veľvyslanca Českej republiky vo Viedni a vedenia Pragokoncertu Bohemia sa zúčastnil Prezident EFVK a legát Eques Všetečka stretnutia s príležitosti výročia Sv. Václava. Klikni
Zobraziť galériu
Koncert Rádia Devín v Bratislave.
Termín: 1.10.2010.
Vynikajúce komorné duo František Brikcius a Tomáš Víšek z Prahy s hudbou židovských autorov J.Weinbergera, E. Schulhoffa, J.Simona a I. Kosíkovej. Hudbu, ktorú poznáme okrajovo, ale je obohatením životného poznania. Klikni
Zobraziť galériu
Víno a jedlo
Termín: 6.október.2010.
Viac ako šesťdesiat priaznivcov tohoto obľúbeného nápoja sa zišlo v Zámku u Grófa, aby ocenili kulinárske umenie Ing. Juraja Mikolu spojené s vynikajúcimi vínami firiem Tokaj Macík winnery. a Víno Nichta z Čajkova. Klikni
Zobraziť galériu
Vinidi.
Termín: 12.X.2010.
S príležitosti viedenskej prezentácie slovenských vinárov sme navštívili Vinidi vo Veľkom Záluží. Obdivovali sme výstavné priestory, kvalitu vína a nezlomnú chuť dobre sa prezentovať na verejnosti. Člen EVIRS Roman Holec, nás privítal predstavením nových reprezentačných priestorov Vinidi a samozrejme kolekciou, ktorú predstavíme vo Viedni. Klikni
Zobraziť galériu
Víno Tradícia Priateľstvo.Sk
Termín: 20.X.2010.
Príprava. V Slovenskom Inštitúte v centre Viedne na Wiplinger str. pripravili zástupcovia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry v spolupráci s Európskym Vinárskym Rytierskym Rádom, pod záštitou veľvyslanca SR JUDr.Lizáka - nadštandardnú prezentačnú akciu stredných vinárov Slovenska. Klikni
Zobraziť galériu
Víno Tradícia Priateľstvo.Sk.
Termín: 20.X.2010.
Realizácia. Prominentní rakúski hostia, od členov rakúskeho parlamentu, cez diplomatický zbor, členovia senátu Ordo Equestris Vini Europae v kompletnom zložení, prominenti obchodu a spoločnosti. Štýlová kapela Mariána Machu, Vynikajúce vína a krásne spomienky na zmysluplnú akciu. Klikni.
Zobraziť galériu
Poľsko.
Termín: 21.X.2010.
V Nitre sa zastavil predseda inštitútu "Winorošli i Wina na bilaterálne rozhovory o zintenzívnení spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom p. Roman Myšliwiec.
Rokoval s prezidentom Európskeho Fóra Vínnej Kultúry o spolupráci na projektoch v rámci V4. Slovenská strana vyjadrila plnú podporu poľským aktivitám a dohodli konkrétne termíny spolupráce na rok 2011. P.Myšliwiec odovzdal prezidentovi EFVK vzorky vína pre gastronomický projekt Víno a Jedlo a taktiež odovzdal publikačný materiál, ktorý sa stane súčasťou Stiftungfestu v Eisenstadte dňa 23.X.2010. Klikni
Zobraziť galériu
Stiftungfest Eisenstadt.
Termín: 23,október. 2010.
Najvýznamnejšie stretnutie Ordo Equestris Vini Europae roku 2010 je Stiftungfest . Miesto predpokladaných 200 účastníkov sa prihlásilo 587 ľudí z 23 krajín. Slovensko sme reprezentovali výstavou panelov o našej činnosti, obrazmi Majstra V.Plachého a programovými vstupmi vynikajúceho Michala Dírera. Dôstojne sme zastúpili aj poľskú stranu, prospektami, vínom a zástavami mesta Jaslo. Klikni
Zobraziť galériu
Poľskí priatelia na SVA.
Termín: 2.XI.2010.
Eques Všetečka odcestoval privítať do Pezinského sídla SVA, delegáciu vinárov z poľského Jasla. Upresnili program ich návštevy a zjednotili rokovacie termíny na príprave budúcoročného spoločného podujatia. Sme radi, že V4 funguje aj v praxi, skonštatoval prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Mgr Všetečka, na spiatočnej ceste sa zastavil u Majstra Vladimíra Plachého, kvôli výstave panelov počas konzulátfestu v Pezinku 5.XI., ktorého samozrejmou súčasťou je prezentácia úspechov členov EVIRS. Klikni.
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27