Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
Zobraziť galériu
Príprava festu.
Termín: 3.marca.2011.
V Hlohovci sa zišli zástupcovia vinárov s legátom Nitry eques Všetečkom, pri obhliadke pivničných priestorov vytypovaných pre vinársky festival, ktorý bude v priebehu septembra. Klikni
Zobraziť galériu
Levický sviatok vinárov.
Termín: 7.3.2011.
Mesto Levice zastúpené primátorom Ing. Mišákom člen EVIRS Ing. V. Kuťka pripravili decentnú vinársku slávnosť z príležitosti ľudovej tradície "pochovávanie basy". Tohoto podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia okolitých vinárskych obcí. Na veľké prekvapenie, vzhľadom na nepriaznivú úrodu roka - 2010, vína boli
precízne pripravené a neprejavili sa v nich dôsledky neúrody. Naopak, bodovali vína aj neznámych, doteraz neprezentovaných lokalít, ako Jabloňovce....
Zobraziť galériu
Test mladých vín
Termín: 9.3.2011.
V centrále legátstva v Zámku u Grófa prebehol test mladých vín slovenských producentov. Známi degustátori rozhodovali o kvalite minuloročnej úrody a práci vinárov. Výsledky budú uverejnené v časopise Vinotéka. Klikni
Zobraziť galériu
Šenkvice degustácia vín 2010.
Termín: 10.3.2011.
V Šenkviciach prebehla degustácia vín ročníka 2010. Zúčastnila sa ich členka EVIRS p. K. Všetečková.
klikni
Zobraziť galériu
Vinárska škola Klosterneuburg.
Termín: 11.marca.2011.
Pokračovanie pomoci krajinám V4 pod gesciou Višegrádskych fondov sa uskutočnilo v jednej najznámejších vinárskych škôl v Klosterneuburgu.
Prednášok sa zúčastnil nielen profesorský zbor školy, ale aj jej riaditeľ prof. Vogl. Legát Nitry Mgr. Všetečka oboznámil prítomných profesorov a študentov so štatútom Interanational Visegrad Fund, so zmyslom pomoci a spolupráce s Ordo Equestris Vini Europae. Vedenie školy ústami svojho riaditeľa, odsúhlasilo svoju aktívnu pomoc pri výchove odborníkov z krajín V4. V najbližšom čase prebehnú rozhovory na túto tému. Klikni
Zobraziť galériu
Stiftungfest.
Termín: 12.03.2011.
V Klosterneuburgu bolo medzinárodné stretnutie členov OEVE. Súčasťou obradu bola spomienka na rytierov, ktorí opustili naše rady. Klikni
Zobraziť galériu
Vine tasting
Termín: 18.marca 2011.
Dobrou voľbou sa ukázali Šenkvíce ako miesto na prezentáciu slovenského vinárstva. Akcia v takom rozsahu je nezvládnuteľná bez podpory mesta - či obce. Počet prihlásených ľudí sa v krátkom čase rozrástol do nečakaných rozmerov a bohužiaľ desiatky záujemcov sme poprosili o prepáčenie, že sa nemohli zúčastniť tohoto stretnutia. Klikni.
Zobraziť galériu
Darčeky
Termín: 28.marca.2011.
Téma darčekov a pozorností stále rezonuje v našej organizácii. Boli sme zistiť možnosti kremnickej mincovne, ktoré sa ukázali, ako neobmedzené. Klikni
Zobraziť galériu
Stretnutie najvyšších predstaviteľov OEVE.
Termín: 9.apríla 2011.
Prelomové stretnutie najvyšších predstaviteľov OEVE a spolupracujúcich krajín. Pomoc krajinám V4 pri všestrannom rozvoji vinárstva, vinárskeho školstva, enoturizmu sa stala kľúčovou témou tohoto stretnutia. Eques Všetečka oboznámil slávnostné auditórium so vznikom Višegrádskeho zoskupenia, jeho historickým pozadím a súčasným poslaním.
Myšlienka pomoci V4 sa stáva hnutím a prioritou predstaviteľov OEVE. Senát OEVE privítal medzi sebou zástupkyňu International Visegrad Fund p. Katerzinu Grabiňski, ktorá vo svojom prejave poďakovala senátu za túto významnú pomoc. Teraz je na našom zoskupení V4, ako využijeme túto historickú ponuku, povedal po stretnutí Eques Všetečka. Klikni
Zobraziť galériu
Senátfest venovaný V4 vo Viedni.
Termín: 15.apríla.2011.
Vo Viedni sa konalo stretnutie viedenských rytierov venované V4, ktoré zvolal senát Ordo Equestris Vini Europae. Kostol starej radnice privítal významných hostí. Medzi povyšovanými bol aj člen EVIRS p. Ing Strákoš, ktorému sme zablahoželali k povýšeniu do stupňa Consiliarius. Rakúska strana prekvapila účastníkov v spoločenskej časti, kedy boli pozvaní do najstaršej pivnice vo Viedni, ktorá pamätá ešte starých rimanov. Prejavy, vyjadrujúce podporu tomuto európskemu hnutiu prinášame v kolonke Európskeho Fóra Vínnej Kultúry. Dáva tomuto stretnutiu práve rozmer spoločensko - filozofický, ktorý lepšie vystihuje stretnutie, ako táto obrazová časť. klikni
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27