Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
Zobraziť galériu
Rybník.
Termín: 23.mája.2009.
Na stretnutí spojenom s degustáciou v obci Rybník sa zúčastnil za Európsky Vinársky Rytiersky Stav judex de vino Mgr. Všetečka. Pozvanie prijal aj podpredseda parlamentu p. Cabaj, aby svojou prítomnosťou vyjadril podporu vinárom tohoto regiónu. Klikni.
Zobraziť galériu
U majstra Plachého.
Termín: 28.5.2009.
Ateliér Majstra Vladimíra Plachého navštívil šéf. komturátu Nitry - judex de vino Mgr. Všetečka a členka EVIRS hospes Katarína Všetečková, aby vybrali obrazy na stretnutie vinárov z príležitosti celoslovenského vyhlásenia výsledkov Agrovino v Bratislavskom Pálfyho paláci dňa 5.Júna. 2009. Klikni
Zobraziť galériu
Stretnutie umelcov v Bratislave.
Termín: 29.mája 2009
S príležitosti päťdesiatky sólistu opery SND Ivana Ožváta sa stretli umelci, politici pri dobrom víne. Klikni
Zobraziť galériu
Vinárske stretnutie v Hlohovci.
Termín: 29.mája 2009
Kultúrny dom v Hlohovci bol domovom vinárov, ktorých zorganizoval ing. Tutura s priateľmi. Vína boli z celej hlohoveckej oblasti. Nielen ocenenia organizátora, ale bodovali aj vinárstvo Černý a hlavne zostala v dušiach vinárov výborná atmosféra hlohoveckého podujatia. Klikni
Zobraziť galériu
Kaiser trio.
Termín: 30.mája.2009.
Pozvali sme do sídla komturei Nitra vynikajúce trio klasickej hudby Kaizer. Vypočuli sme si diela autorov - klasikov Haydn, Bach, Mozart. Boli sme prekvapení ich vynikajúcimi interpretačnými danosťami, citlivým prístupom a veľkou muzikantskou virtuozitou. Pôsobili kompaktne a tešíme sa na ďalšiu spolupracu. Klikni.
Zobraziť galériu
Stretnutie v Pezinku.
Termín: 3.júna.2009.
Zástupcovia EVIRS Bratislava, Modra, Pezinok, Nitra sa stretli u člena EVIRS p. Petra Rajnica, aby pod vedením konzula Eques Ing.Slezáka skoordinovali svoje aktivity v prospech slovenskej kultúry vína. Klikni
Zobraziť galériu
Spoločná príprava európskej akcie.
Termín: 4.júna.2009.
Na obecnom úrade v Čajkove sa stretli pani Starostka obce Čajkov Emília Nichtová a judex de vino Mgr. Všetečka - Konstanty šéf komturátu Nitra, aby prejednali prípravu konzulátfestu s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční 12.septembra v Čajkove. Pod názvom Festival Hudby a Vína spojený s medzinárodným konzulátfestom EVIRS a OEVE pod názvom AMICORUM COMMODO. Klikni
Zobraziť galériu
Príprava výstavy Majstra V.Plachého Agrovíno 2009.
Termín: 4. a 5. júna 2009.
Diela Majstra Vladimíra Plachého boli vybraté pre vyvrcholenie celoslovenskej súťaže vín Agrovíno 2009 v bratislavskom Pálfyho paláci.
Predstaviteľ komturátu Nitra a jeden z organizátorov večera Mgr. Všetečka - Konstanty osobne pomáhal na vytvorení kúzelnej atmosféry tohoto slávnostného večera. Klikni.
Zobraziť galériu
AGROVÍNO 2009.
Termín: 5.júna.2009.
Slávnostný večer s nezabudnuteľnou atmosférou - rýdzo slovenskej súťaže najlepších vín, odovzdávanie ocenení, prehliadka výstavy diel Majstra Vladimíra Plachého . súčasť cyklu Hudba a Víno.Bratislavský Pálfyho palác. Klikni.
Zobraziť galériu
Stretnutie na južnom Slovensku.
Termín: 16.júna.2009.
Majster Vladimír Plachý zorganizoval stretnutie vedenia členov EVIRS a OEVE, kde sa riešili otázky ďaľšieho prehĺbenia medzinárodnej kultúrnej spolupráce a zbližovania európskych národov. Prezreli sme trendy vývoja zahradnej architektúry v umeleckom skanzene - sochy, ako prirodzenú súčasť života, umelecké aktivity spojené s vínom, postavené na tradičnej stredoeurópskej platforme. Klikni
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27