Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
Zobraziť galériu
Konzulátfest v Pezinku.
Termín: 5.XI.2010.
V rámci konzulátfestu v Pezinku boli rozšírené aj rady našich rytierov. Za Legátstvo Nitra bol prijatý do našich radov MUDr. Chlebo šéf. katedry VŠ. Boli odovzdané diplomy pre absolventov Slovenskej Vinárskej Akadémie v Pezinku certifikované ministerstvom školstva s možnosťou požívať skratku VinAk. Slávnostné stretnutie zastrešilo Európske Fórum Vínnej Kultúry, na ktorom sa zúčastnil aj prezident EFVK
Mgr. Všetečka - Konstanty. Klikni.
Zobraziť galériu
Vinotop Karkó
Termín: 12.XI.2010.
Búč - dedinka na brehu Dunaja a Vinotop Karkó.
Legát Eques Všetečka - bol osobne odovzdať objednávku, ktorá vznikla na základe prezentácie vinárov vo Viedni. Aj eques Všetečka, aj majiteľ Vinotopu p. Karkó sa zhodli v názore, že sa oplatí robiť kvalitu..Klikni na pár nočných záberov.
Zobraziť galériu
Ako poraziť krízu!
Termín: 14.XI.2010.
Keď nepredvediem, nemám....
Spojenie výstavy obrazov prominentného maliara Majstra Vladimíra Plachého s kvalitným vínom oživilo slovenský trh s vínom, smerom k zahraničiu a zvýšilo záujem o Majstrove diela. So snahou cielene usmerniť zahraničné aktivity cestou Európskeho Fóra Vínnej Kultúry, navštívil Majstra Plachého v jeho vidieckom sídle legát Nitry Eques Všetečka. Klikni
Zobraziť galériu
Požehnanie mladých vín v Dražovciach.
Termín: 16.XI.2010.
Člen EVIRS p. Pavol Varga zorganizoval v Dražovciach požehnanie mladých vín, akcia patrila k jedným z najlepších v tejto lokalite a právom vzbudila mimoriadny záujem. Klikni.
Zobraziť galériu
Búč Slovensko - Maďarské pomedzie.
Termín: 17.XI.2010.
Aj 21 rokov po revolúcii potrebujeme spoluprácu v rámci V4. Posúdiť vhodnosť lokality na medzinárodný projekt vycestoval legát. Eques Všetečka, navštívil obec Búč a reprezentanta vinárov v obci p. Karkó. Klikni
Zobraziť galériu
Významný medzník OEVE a Slovenska.
Termín: 18.XI.2010.
V rakúskom Eisenstadte sa konalo mimoriadne ocenenie dlhoročnej diplomatickej práce člena Európskeho parlamentu p. Eduarda Kukana - zlatým krížom OEVE za zásluhy.
Právo prehovoriť na tejto oficiálnej slávnosti dostal aj prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry, člen OEVE Eques Mgr. Všetečka - Konstanty. Ekumenický akt sa odohral vo Františkánskom kostole mesta Eisenstadt. Klikni
Zobraziť galériu
Vinum Lagaritio TN a zasadanie konzulátu OEVE.
Termín: 2.dec.2010.
Vinum Laugaritio v Trenčíne a zasadanie konzulátu OEVE svojou vynikajúcou, priateľskou atmosférou mohlo konkurovať ktorémukoľvek zjazdu strany. Stretali sa priatelia, pochválili sa i posťažovali, na zasadaní OEVE sa vyriešilo nové členenie OEVE, konečne sa hovorilo aj o chybách a omyloch a spravili sa uzávery, ktoré by mali predchádzať balastom. Odchádzali sme s dobrým pocitom a zmysluplne prežitými stretnutiami. Klikni
Zobraziť galériu
Akcia v bratislavskom Carltone.
Termín: 3.dec.2010.
Po rokovacom maratóne vo Viedni a Bratislave sa zastavil prezident EFVK Mgr. Všetečka - Konstanty na výročnom stretnutí fy. Wertheim spojenom
s nadštandardnými kultúrnymi aktivitami pri vynikajúcom víne a v priateľskej atmosfére.
Klikni
Zobraziť galériu
Posledné korekcie termínov V4.
Termín: 21 - 22. XII.2010.
Prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry eques Všetečka navštívil Olomoucko a rakúsky Eisenstadt, kvôli posledným korekciám programov V4 pre prvú polovinu roku 2011. Plánované stretnutia sú nadštandardným prínosom pre rozvoj vinárstva, vinárskej tradície a vinárskeho školstva. Medzinárodná komunikácia je cestou ku kvalite, produktu, vzťahov. Klikni
Zobraziť galériu
Vzácna návšteva v Nitre.
Termín: 19.I.2011.
Zástupca rytierov českých, pán Zdeněk Ohniště prišiel do Nitry na bilaterálne rozhovory s legátom Nitrianskeho legátstva a prezidentom Európskeho Fóra Vínnej Kultúry p. Všetečkom - Konstanty. Dohovorili vzájomnú podporu akcií v rámci V4. Klikni.
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27