Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
Zobraziť galériu
Výzdoba empírového divadla v Hlohovci.
Termín: 10.02.10.
V predvečerných hodinách sa stretli zástupcovia legátstva Nitra eques Všetečka s doprovodom s členom organizačného výboru legátfestu Hlohovec
p. Pavlom Tuturom v empírovom divadle na Hlohovskom zámku. Dekorácia sály, zasadací poriadok, očistenie parkovísk od snehu a množstvo organizačných vecí riešili počas niekoľkých hodín. Klikni.
Zobraziť galériu
Hlohovec inštalácia výstavy.
Termín: 11.febr.2010
Posledné úpravy priestorov empírového divadla, inštalovanie obrazov,úprava javiska a kontajner ruží na výzdobu. Stretnutie členov EVIRS bude v dôstojných priestoroch pri Hlohovskom zámku Klikni
Zobraziť galériu
Legátfest Hlohovec.
Termín: 12.febr. 2010.
Legátfest Hlohovec vstúpi do dejín Hlohovského vinárstva i do nedopísaných análov EVIRS, ako vynikajúca akcia a príklad spolupráce miestnych vinárov, samosprávy, EVIRS a Ordo Equestris Vini Europae. Polročná príprava priniesla svoje ovocie v podobe nadštandardnej akcie. Poďakovanie primátora Hlohovca za krásnu akciu, vinárov bolo satisfakciou za vynaloženú námahu. Klikni
Zobraziť galériu
Neukončený príbeh.
Termín: 13.02.2010.
Predstavitelia Tokajskej vínnej oblasti prijali pozvanie na odpočinok a stretnutie v centrále nitrianskeho legátstva v Zámku u Grófa. S legátom eques Všetečkom za prítomnosti judex Majstra Vladimíra Plachého a hospes Všetečkovou a prebrali konkrétne uzávery a prípravu košického veľkého medzinárodného stretnutia. V odpoludňajších hodinách odcestovali do Hlohovca, kvôli demontáži výstavy obrazov p. Plachého a odvozu techniky. Klikni
Zobraziť galériu
Rada konzulátu OEVE a EVIRS v Pezinku.
Termín: 17.02.2010.
V Pezinku v budove starej radnice sa stretla rada konzulátu pod vedením konzula eques Slezáka, aby prerokovala aktuálne otázky rádu. Ta Nitru sa zúčastnil zasadanie legát Eques Všetečka. Stretnutie bolo poznamenané tragédiou člena EVIRS JUDr. Juraja Kubaského. Klikni.
Zobraziť galériu
Ornát.
Termín: 20.02.2010.
Na základe výsledkov EVIRS - legátstvo Nitra bol pridelený zlatý ornát legátovi Nitry
Eques Mgr. Jánovi Všetečkovi v pápežskej bazilike
v Maria Loretto.
Počas stretnutia spojeného so školením bol poverený senátom OEVE koordináciou medzinárodných kultúrnych aktivít, čo znamená významný posun k otvorenej európskej koexistencii a začleneniu slovenskej časti do štruktúr EU.
Zobraziť galériu
Stretnutie v Hlohovci
Termín: 24.02.2010.
Člen EVIRS p. Pavol Tutura sa dnes stretol v Hlohovci s legátom Nitranského legátstva EVIRS s Eques Všetečkom, aby zjednotili termíny akcií Hlohovských vinárov s akciami EVIRS doma aj v zahraničí. Klikni
Zobraziť galériu
Dražovecké vína.
Termín: 24.02.2010
Vo večerných hodinách sa stretol s legátom eques Všetečkom člen EVIRS p. Pavol Varga s manželkou, na príprave stretnutia členov EVIRS, prebral sa plán degustácií i súčasná kvalita vín oblasti a postup pri spoločných projektoch. Klikni
Zobraziť galériu
Pohreb JUDr Kubaského.
Termín: 25.02.2010.
Pohrebu JUDr. Juraja Kubaského v Bratislavskom Slávičom údolí sa zúčastnili aj zástupcovia nitrianskeho legátstva. p. I. Kopányová, p. K. Všetečková a legát eques Všetečka. Za legátstvo Nitra sme odovzdali kyticu kvetov.
Dôstojne sme odprevadili nášho tragicky zosnulého priateľa JUDr. Juraja Kubaského.
Zobraziť galériu
Návšteva priateľov.
Termín: 26 - 28. 02.2010.
Na exploatáciu slovenského vinárstva, slovenskej kultúry potrebujeme živé zahraničné vzťahy.
Zástupca nitrianskeho legátstva Eques Všetečka počas trojdňového zahraničného pobytu navštívil sponzorov a obdivovateľov slovenskej kultúry v Nemecku. Citujem: "Naše vystúpenia vždy boli zárukou kvality, tentoraz ich rozšírime o produkty slovenských vinárov! "..Klikni
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27