Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
Zobraziť galériu
Prvé stretnutie členov EVIRS 2011.
Termín: 20.I.2011.
V priestoroch zámku u Grófa sa stretli členovia Európskeho Vinárskeho Rytierskeho Stavu. O podrobných plánov a medzinárodných akciách hovoril legát Mgr. Všetečka. Klikni
Zobraziť galériu
Šambaza január 2011.
Termín: 21.I.2011.
Na pozvanie majiteľov vinárstva Šambaza sa zúčastnil zástupca Nitry Eques Všetečka, stretnutia maďarsko - slovenských vinárov. Mladé víno, výstava obrazov Majstra Vladimíra Plachého doplnili rámec tohoto stretnutia. Klikni
Zobraziť galériu
Príprava prezentačnej prednášky pre Maďarsko.
Termín: 27.jan. 2011.
Vo večerných hodinách sa zastavil za Majstrom Plachým v jeho pobytovom mieste eques Všetečka,aby upresnili prezentačnú prednášku pre maďarských členov OEVE v rámci cyklu pomoci OEVE pre V4. Začína sa tým dôležitá ceste využitia vinárskeho umenia rakúskych vinárov v prospech vinárov V4. Klikni
Zobraziť galériu
Zastavenie v Raidingu.
Termín: 3. febr. 2011.
Cestou na európske školenie poriadané Ordo Equestris Vini Europae v spolupráci s International Visegrad Fund na zámku Vasszeczényi v Maďarsku, sa zastavili zástupci legátstva Nitra v Reidingu - rodnej obci Franza Liszta. Klikni
Zobraziť galériu
Prvý deň na zámku Vasszeczényi.
Termín: 3.febr.2011. Prvý deò.
Školenie Ordo Equestris Vini Europae v spolupráci s International Visegrad Fund pritiahlo svojim obsahom prominentných vinárov Maďarska i vládnych zástupcov pre turistický ruch. V priateľskej atmosfére prebehlo zoznamovanie s výsledkami vinárskych produkcií zúčastnených krajín V4 a Rakúska, na ktorom mimoriadne zabodovalo víno produkcie fy. Vinidi Báb v réžii člena EVIRS Romana Holeca, ktoré prezentovala hospes Všetečková. Klikni.
Zobraziť galériu
Vasszeczényi deň druhý.
Termín: 4.febr. 2011.
Prednáška o podpore vinárstva V4, kultúrne aktivity prezentácií vinárov, hľadanie a nachádzanie atraktivít na podporu turistického ruchu V4, prezentácia slovenského prínosu ku tejto téme, touto časťou bol poverený prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Mgr. Ján Všetečka - Konstanty. Prítomných prekvapil prednáškou v maďarskom, nemeckom, českom jazyku. Organizáciou takýchto podujatí prispieva OEVE k pozdvihnutiu európskeho vinárstva bez kvalitatívnych turbulencií post socialistickej časti EÚ. Klikni
Zobraziť galériu
Dražovce, Valentýn, Bartók.
Termín: 12.febr. 2011.
Tretí ročník Valentínskej čaše pod vedením člena EVIRS Pavla Vargu sa zapísal medzi úspešné stretnutia roku 2011. Prvý krát v histórii stretnutí vinárov a priaznivcov vína sa usporiadatelia podujali podčiarknuť osobitosť jednej z najstarších slovenských vinárskych lokalít spomienkou na svetoznámeho skladateľa Bélu Bartóka, ktorý počas pobytu v Dražovciach nahral, zaevidoval a nakoniec časť ľudových pesničiek aj vydal, čím posunul tento hudobný odkaz do banky hudobného dedičstva Európy. Klikni
Zobraziť galériu
Koordinačný výbor.
Termín: 21.II.2011.
Prezident eques Všetečka - Konstanty sa zúčastnil koordinačného výboru V4 v Eisenstadte.
Podpora týchto stredoeurópskych stretnutí je jednou s priorít Ordo Equestris Vini Europae. Klikni
Zobraziť galériu
Okrúhly stôl v Pezinku
Termín: 21.II.2011.
Vedenie EVIRS a OEVE pre Slovensko sa zišlo v starej radnici v Pezinku. Vypočuli sme hodnotenia, ale pre krátkosť času sme nemali priestor k vyjadreniu, komentoval Eques Všetečka. Klikni
Zobraziť galériu
Eisenstadt
Termín: 25.II.2011
Pomoc v oblasti školení vinárov za pomoci International Visegrad Fund, bola príčinou návštevy eques Všetečka v Eisenstadte a jeho následných rozhovorov s prof. Voglom v centrále OEVE.
Na spiatočnej ceste navštívil legát Nitry Majstra V.Plachého, aby ujasnili výber obrazov pripravovanej výstavy V4. Klikni
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27