Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
Zobraziť galériu
Koordinačné stretnutie v Eisenstadte.
Termín: 1.marca.2010.
Na popud senátora Ordo Equestris Vini Europae prof. A.Tombora R. Tinteru sa stretol koordinačný výbor V4 v rakúskom Eisenstadte. Legát Nitrianskeho Legátstva Mgr. Všetečka bol poverený koordináciou aktivít V4 s rakúskym centrom. Lepšia propagácia vinárov, prezentácie, turizmus otvorené dvere do európskej spolupatričnosti. Citujem slová T. Tinteru, ktorý vystihol situáciu. "Einzeln sind wir Worte, zuzammen ein Gedicht".......
"Jednotlivo sme slová, spolu sme báseň..."....
Zobraziť galériu
Valaská
Termín: 6.marca.2010.
Valaská na strednom Slovensku bola miestom stretnutia eques Všetečku s členmi EVIRS a známym reštaurátorom Jozefom Slivkom. Klikni.
Zobraziť galériu
Príprava výstavy
Termín: 7.03.2010.
Eques Všetečka sa stretom s Majstrom Vladimírom Plachým, aby pripravili panelovú výstavu pre košický legátfest a prejednali účasť v Sofii s príležitosti medzinárodného stretnutia vinárov. Klikni
Zobraziť galériu
Šenkvice nominácia salónu vín.
Termín: 8.03.2010.
V Senkviciach sa konala nominačná degustácia vín pre salón vín Slovenska. Klikni
Zobraziť galériu
Radničná vinotéka v Pezinku.
Termín: 10.3.2010.
V radničnej vinotéke pokračovalo predstavovanie najlepších vinárov a vinárstiev. Tentokrát sa zúčastnil podujatia Ing J. Macík s manželkou, aby priblížili prácu a výsledky ich vinárstva na Tokaji. Veľmi pekný a poučný večer by mal byť príkladom na usporiadanie podobných podujatí. Klikni
Zobraziť galériu
Stretnutie členov legástva Nitra.
Termín: 17,marca.2010.
V sídle legátstva Nitra sa stretli členovia a spolupracovníci Európskeho Vinárskeho Rytierskeho Stavu, aby prejednali otázky postupu legástva na najbližšie obdobie. Stretnutie sa nieslo v pracovnej atmosfére a prijaté uzávery pomôžu všetkým členom EVIRS a OEVE. Stretnutie viedol Eques legát Mgr. Ján Všetečka Konstanty. Klikni.
Zobraziť galériu
Salón o filme.
Termín: 18.marca.1010.
Legát eques Všetečka sa zúčastnil známeho večera "Salón u Liszta" - ktorý dramaturgicky vedie
Dr Bachleda. Večer bol venovaný krátkemu filmu atribútom tohoto fenoménu. Spoluprácu s vinármi v tejto oblasti zabezpečuje náš dlhoročný priateľ Jirko Fojtík so svojimi filmovými kreáciami. Rozšírenie spolupráce, perspektíva ďalších možností bola predmetom osobných stretnutí. Klikni
Zobraziť galériu
Bilancia OEVE v Esterházyho paláci.
Termín: 23.Marca.2010.
Stretnutie v Esterházyho paláci, výročná správa Ordo Equestris Vini Europae a intronizácia eques v kaplnke Esterházyho paláca Klikni
Zobraziť galériu
Koordinačné stretnutie v Koszegu.
Termín: 23.marec.2010.
Staré maďarské mesto Koszeg na rakúskych hraniciach, bolo miestom stretnutia členov OEVE Maďarska, Rakúska a Slovenska s koordinátorom V4 eques Mg. Jánom Všetečkom. Na stretnutí významných rytierskych predstaviteľov Maďarska, Rakúska a Slovenska - boli dohodnuté a zosúladené projekty zúčastnených strán. Navrhnuté projekty všetci považujú za prelomové a pomôžu rozvoju vinárstva, jeho kvalite a spoločenskému rozmeru. Klikni
Zobraziť galériu
Ritterfest v Lednici na Morave.
Termín: 27.marca.2010.
Akreditácia a intronizácia členov Evropského Řádu Rytířu Vína v Lednici na Morave s účasťou zástupcov Slovenského EVIRS sa stala dôstojnou manifestáciou kvality vína a spolupráce oboch spriatelených stavov.
Potvrdili sme trend spolupráce a vzájomného súzvuku pri organizovaní vinárskych a kultúrnych akcií na Morave a v Čechách. Stretnutie vzhľadom na prijaté uzávery v oblasti vedeckej výmeny skúseností, publikácií, konferencií - znamená urýchlenie kvalitatívnych zmien vo vinárskej produkcii
zúčastnených strán.Klikni.
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27