Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
Zobraziť galériu
Eisenstadt - pomoc V4 - ke.
Termín: 19.mája.2011.
Prezident EFVK eques Všetečka pricestoval do Eisenstadtu, aby s prof. Voglom dohodol ďalšie pokračovanie školení vinárov krajín V4, o ktoré je mimoriadny záujem. Klikni
Zobraziť galériu
Lisztov pavilón.
Termín: 26.mája.2011.
V záhrade univerzitnej knižnice sa konalo verejné stretnutie venované európskej integrácii a organizáciám pôsobiacim v tomto, pre nás dôležitom segmente.Za Nitru sa ho zúčastnil Eques Všetečka, kde vo svojom vystúpení spomenul medzinárodné aktivity Európskeho Fóra Vínnej Kultúry. Klikni
Zobraziť galériu
Výstava vín Hlohovec.
Termín: 27.mája.2011.
V dôstojnom prostredí hlohovského empírového divadla otvoril výstavu vín eques Všetečka. vo svojom prejave ocenil tradíciu a prácu vinárov hlohovskej vinohradníckej oblasti, vyslovil obdiv nad spomienkovými darčekmi venovanými víťazom jednotlivých kategórií. Klikni
Zobraziť galériu
AGROVINO 2011.
Termín: 31.mája 2011.
Najväčší sviatok vinárov Slovenska Agrovíno 2011 sa niesol v znamení priateľstva a pohody. Umelecké hodnotné výtvarné diela odovzdával firmám a jedincom JUDr. Mancel a prof. Fedor Malík. Pre EFVK sa rozšírili medzinárodné možnosti o projekt stretnutia najlepších vinárov Európy v Poľskej Krynici - Zdrój 2011. Obrazy Majstra Plachého, vystúpenie tria Kaizer tvorili dôstojný rámec stretnutia v Pálfyho paláci v Bratislave. Klikni
Zobraziť galériu
Galéria. O. Kohlerovej.
Termín: 30.VI.2011.
Galéria Oľgy Kohlerovej v Bratislave zasahuje veľmi významnou mierou do umeleckého života mesta. Tentokrát obohatená dielom mladého a talentovaného výtvarníka Martina Dzureka. Plachý, Dzurek, Bidelnica - každý svojim dielom prispieva do nášho medzinárodného image. To skonštatoval aj prezident RFVK Mgr. Všetečka. Klikni
Zobraziť galériu
Dvadsať rokov pomoci.
Termín: 1.VII.2011.
V Zámku u Grófa sa konalo stretnutie významných nitranských intelektuálov medzinárodnej organizácie Rotary International. Medzi pozvanými bol prezident EFVK Mgr Všetečka, ktorý blahoželal ku významnému jubileu prof. Ladislavovi Hetényimu a Ing. Lackovi - Bartošovi. Klikni
Zobraziť galériu
Stretnutie rytierov v Bořeticiach.
Termín: 4.augusta.2011.
Na pozvanie českých rytierov vycestovala do Bořetic delegácia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry, vedená jej prezidentom Mgr Všetečkom. Česká strana navrhla pokračovanie všetkých spoločných rozbehnutých projektov s osvedčenými partnermi na slovenskej strane a vyjadrila pochopenie pre prehlasovanie slovenských členov EVIRS do českých radov, - po škandáloch v pezinskom vedení tejto organizácie. Klikni
Zobraziť galériu
Zástupcovia OEVE v Nitre.
Termín: 10. aug. 2011.
Do Nitry zavítala na priateľskú návštevu delegácia senátu OEVE z Eisenstadtu vedená prof Voglom a prof Trinklom.
So zástupcami OEVE a prezidentom EFVK pánmi Plachým a prezidentom EFVK Všetečkom - sa dohodli o projektoch spolupráce s rakúskou stranou pre roky 2012 a 2013 do ktorej budú prizvaní vinári a aktívni členovia OEVE. Delegácia navštívila aj hlohovskú vinohradnícku oblasť na pôde ktorej uvítal zúčastnených člen OEVE Pavol Tutura. Kultúrny a obsahový potenciál oblasti milo prekvapil rakúskych hostí. Boli im predstavené nové odrody slovenských vín a dohodol sa systém aktívnej spolupráce po stagnujúcej prestávke. Klikni
Zobraziť galériu
Korutánsko
Termín: 20.8.2011.
Na pozvanie kultúrnej sekcie rakúskeho Korutánska navštívila delegácia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Wortersee, Osiach a niekoľko zaujímavých lokalít. Mimoriadne teplé počasie spravilo zo stretnutí neformálne priateľské posedenia pri dobrom víne a rozhovoroch o kultúrnej spolupráci. Klikni
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27