Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Vysviacka mladých vín v Hlohovci.
Termín: 30.XI.2912
Popis akcie: V atraktívnych a nových priestoroch hlohoveckého Jaštera sa stretli vinári oblasti s príležitosti vysviacky mladých vín spojenej s ich prezentáciou. Hlohovecká vinohradnícka oblasť mala čo ukázať svojou kvalitou a výberom. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Levické požehnanie ml. vín.
Termín: 6.XII.2012.
Popis akcie: Požehnanie mladých vín ( od 2005) sa pomaly stáva tradíciou aj v Leviciach. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Obchodná Akadémia ZM
Termín: 19.XII.2012.
Popis akcie: Na pozvanie prezidenta EFVK Mgr. Všetečku - Konstantyho pricestoval na návštevu Zlatých Moraviec veľvyslanec Taiwanu - jeho excelencia Nang-Yang Lee. Na stretnutí s predstaviteľmi OA v ZM riaditeľ školy RNDr. Vladimír Gubiš informoval o súšasných možnostiach školy, pripravenej na spoluprácu v oblasti výmeny študentov. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Dôstojné stretnutie na Zámku u Grófa.
Termín: 19.XII.2012.
Popis akcie: Vo večerných hodinách sa konalo priateľské stretnutie s jeho excelenciou pánom Nang.Yang Leem s vybratými predstaviteľmi nitrianskeho regiónu na Zámku u Grófa. Jeho Excelencia pán veľvyslanec poďakoval za spoluprácu, ocenil jej prínos pre rozvoj medzinárodných vzťahov na poli kultúry, vinárstva a školstva. Vybratých účastníkov odmenil hodnotnými darmi. Riaditeľ vinástva Golguz p. Danko predstavil kolekciu mladých vín a poďakoval za pomoc pri získaní kontraktu na dodávku pre VIP trh na Taiwane. Primátor Hlohovca p.Ing Dvoran ocenil spoluprácu s EFVK a Mgr. Všetečkom, tlmočil pozvanie vedenia mesta ku oslavám 900. výročia prvej zmienky o Hlohovci. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Vianočné stretnutie v bratislavskom Devíne.
Termín: 20.XII.2012.
Popis akcie: Na slávnostnej recepcii v bratislavskom Devíne sa stretli predstavitelia organizácií, ktoré sa najviac zaslúžili o rozvoj medzinárodných vzťahov s Taiwanom. Projekty predložené prezidentom EFVK Mgr. Všetečkom na rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti umenia, školstva špecifikované pre strednú Európu - svojou originálnosťou otvárajú dvere nielen vinárom a umelcom ale aj nadaným žiakom stredných škôl. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Nezaspatí dražoveckí vinári.
Termín: 12.1.2013.
Popis akcie: Medzi množstvom prípravných aktov pre rozvoj stredoeurópskej kultúry vína, súnáleží aj spolupráca s regiónom Nitra.
Vinári Dražoviec pod vedením Pavla Vargu pripravujú výročie Cyrila a Metoda spolu s výročím prvej zmienky o obci Dražovce. Ku týmto významným jubileám vytvorili nezabudnuteľný darček spolu s českým výtvarníkom Pavlom Novotným v spolupráci so známou zvonárskou dieľňou p. Dytrychovej. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Malé hodnotenia, alebo čo všetko sme dokázali.
Termín: 15.I.2013.
Popis akcie: Spolupráca s vinármi Hlohovca prináša svoje ovocie. Od začiatkov stretnutí r. 2008 až po medzinárodné projekty dnešných dní, o čom nás presvedčili výsledky medzinárodnej výstavy v Taipei, organizované Európskym Fórom Vínnej Kultúry. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Víno, Umenie, Tradícia v Hlohovci.
Termín: 16.I.2013.
Popis akcie: V známej sídle hlohoveckých vinárov
" Jašter" sa stretli predstavitelia vinárskeho spolku p. Tutura, za mestské múzeum riad. p. Urminský a prez EFVK p. Všetečka, aby zosúladili plány osláv a kultúrnych aktivít s medzinárodnými akciami. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Pamätná tabuľa ThDr Havranovi.
Termín: 26.I.2013.
Popis akcie: Mesto Hlohovec pripravilo oslavu nedožitých stých narodenín vynikajúceho človeka, kňaza Vdp.ThDr. Ignáca HAVRANA rodáka z Rybníka. Tento vynikajúci kňaz patril medzi osobných priateľov rodiny prez. EFVK Eques Všetečku. "tradícia, ktorá nepustí...". Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Jihlava - medzinárodné stretnutie.
Termín: 31.1.2013.
Popis akcie: Medzinárodné stretnutie vinárov a predstaviteľov vinárskych organizácií sa konalo v Jihlave v Hoteli Vila Eden. Slovenskú delegáciu vidol Eques Všetečka. Stretnutie sa nieslo v znamení kultúrnych aktivíc súčasných a aj pripravovaných vzájomných projektov.Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61