Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Gyor a Európsky kongres v Srbsku.
Termín: 9.2.2013.
Popis akcie: Prezident EFVK Mgr. Eques Všetečka sa zúčastnil výboru pre koordináciu umelecko - vinárskych aktivít na rok 2013 v meste Gyor (Maďarsko).
Vízia spolupráce deklarované prez. Všetečkom na zámku vo Vaszeczenyi sa ukázala, ako opodstatnená a Maďarská strana sa v plnom rozsahu pripája ku pripravovaným významným projektom V4 na Slovensku. Užšia spolupráca zaručuje úspech aj pripravovaným projektom Maďarska, na ktorých bude slovenská strana participovať. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Jašter v Hlohovci.
Termín: 14.2.2013.
Popis akcie: Prezident EFVK Eques Všetečka navštívil Hlohovecký Jašter v mene koordinácie celoročných aktivít. Šéf cechu hostinských a vinárov pán Pavol Tutura ho oboznámil o pripravovaných akciách "Jašterských stretnutí", určených pre propagáciu hlohoveckej vinohradníckej oblasti. Súčasne oboznámil hostí s rekonštruovanými priestormi "Kryštáľovej pivnice" - od Dezidera Castilioneho - (1924 HC - 2005 BA)- ktorá sa kvôli úžasnej atraktivite zaradí medzi vyhľadávané prietory známeho Jaštera. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: 900 rokov Dražoviec.
Termín: 16.2.2013.
Popis akcie: KD Dražovce hostil význačných hostí s príležitosti 900. výročia písomnej zmienky o Dražovciach a 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda. Pri tejto mimoriadnej príležitosti boli vysväténe zvonky vytvorené ku týmto výročiam dieľňou p. Vránovej - Dytrychovej s návrhom výtv. Pavla Novotného. Vzácnych hostí privítal prez. EFVK Eques Všetečka, ktorý celý program pripravil s p. Pavlom Vargom šéfom vinárskeho spolku. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Spolupráca umelcov strednej Európy
Termín: 2.3.2013.
Popis akcie: Prezident EFVK Eques Všetečka prijal pozvanie donátora umenia p. Bartoňka aby sa oboznámil s novou knihou o poprednom českom výtvarníkovi Zdeňkovi Vackovi.
Spolupráca umelcov všetkých žánrov v priestore strednej Európy je nutná, tak znel uzáver rozhovorov o umení a jeho medzikontinentálnych možnostiach. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Spálený Mlýn pri Prahe.
Termín: 7.3.2013.
Popis akcie: Medzinárodné stretnutie vinárov, umelcov a členov OEVE sa uskutočnilo na Spálenom Mlýne pri Prahe. Prezident EFVK eques Všetečka požiadal českú stranu o spoluorganizáciu medzinárodného projektu so základom V4 spojenú s Hlavným mestom kultúry - Košicami. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Umenie medzi kontinentami.
Termín: 12.3.2013.
Popis akcie: Prezident EFVK Eques Všetečka navštívil Majtra Plachého v jeho vidieckom ateliéri v súlade s prípravou medzikontinentálneho projektu. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Úspech viaže.
Termín: 12.3.2013.
Popis akcie: Prezident EFVK Eques Všetečka v podrobnej príprave s projektovou managerkou a expertkou na anglický jazyk - sl. Natáliou Vančovou. Jedno je mať výborný nápad a druhé ho postaviť do kontextu Európskej kultúry. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Dôsledná príprava projektu.
Termín: 18. 3.2013.
Popis akcie: Príprava medzikontinentálneho projektu na podporu vinárov a kultúry s vínom spojenej priviedla eques Všetečku na pôdu Košíc a Malej Tŕne. Sú to miesta v ktorých budú prebiehať konferencie a stretnutia vinárov, umelcov V4 spolu s kultúrnymi predstaviteľmi Taiwanu vrátane svetoznámeho operného súboru klasickej čínskej opery GuoGuang Opera Company. Jedná sa o projekt, aký v dejinách európskeho vinárstva nemá obdobu a otvára dvere pre zúčastnené strany pre medzikontinentálne kontakty a ich rozvoj. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Zvony a výročia.
Termín: 21.3.2013.
Popis akcie: Ateliér p. Vránovej - Dytrychovej v Brodku u Přerova bol miestom prebratia základnej zvonovej zostavy pre členov klasickej čínskej opery GuoGuang company z Taiwanu. Zvony obsahujú symboly najvýznamnejších dejinných udalostí oblasti str. Európy. Príchod Cyrila a Metoda spred 1150 r. a vznik Veľkej Moravy. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Príprava výstavy českého výtvarného umenia.
Termín: 24. 3.2013.
Popis akcie: Medzinárodná spolupráca umelcov, vinárov, hudobníkov, výtvarníkov je základným prostriedkom pre mier a porozumenie medzi národmi. Nepodlieha devalvácii, ani turbulenciám bankového sektora.
V tomto duchu sa konalo stretnutie s teoretikom a zberateľom českej tvorby s prez. EFVK eques Všetečkom. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61